Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ανήκουν τα Κ.Α.Π.Η, οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Γαλατσίου και το Βοήθεια στο Σπίτι.

Πρόεδρος στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης είναι η κα. Σπηλιοπούλου -Χρυσάγη Κωνσταντίνα

Αντιπρόεδρος στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης είναι η κα. Δάσκα -Σώμου Μαρία