Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ανήκουν τα Κ.Α.Π.Η, οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Γαλατσίου και το Βοήθεια στο Σπίτι.