Νέα & Ανακοινώσεις
Δείτε εδώ τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής που παραμένουν στην οδό Γεωργίου Βάσσου και εκείνες που μεταφέρθηκαν στο Δημαρχείο Γαλατσίου
Δείτε εδώ τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής που παραμένουν στην οδό Γεωργίου Βάσσου και εκείνες που μεταφέρθηκαν στο Δημαρχείο Γαλατσίου ( 10/04/2018 )

Επιστροφή