Αποφάσεις Δ.Σ.
 
Αποφασεις Δ.Σ.

Βρέθηκαν 2.793 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 20.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
fileicon 2018.46_ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΩΝ ΘΕΣΕΩΝ_1423-2010 ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Απόφαση 27-2-2018
fileicon 2018.56_ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΥ 1.150 € Κ.Α. 00.6443.0001
Απόφαση 27-2-2018
fileicon 2018.156_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ_45 ΕΠΖ
Απόφαση 24-4-2018
fileicon 2018.232_ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΠ' ΑΡΙΘ. 51-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ._ΕΠΖ 61
Απόφαση 11-7-2018
fileicon 2018.233_ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ_ΕΠΖ 62
Απόφαση 11-7-2018
fileicon 2018.234_ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ_ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ_ΕΠΖ 71-2018
Απόφαση 11-7-2018
fileicon 2018.235_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 488-2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2018-2019
Απόφαση 11-7-2018
fileicon 2018.236_ΨΗΦΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΥ 2014-2019 Β΄ΦΑΣΗ
Απόφαση 11-7-2018
fileicon 2018.237_ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 2014-2019 Β' ΦΑΣΗ
Απόφαση 11-7-2018
fileicon 2018.238_ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 330.2018 Ο.Ε._ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Απόφαση 11-7-2018
fileicon 2018.239_ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 344.2018 Ο.Ε._ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Απόφαση 11-7-2018
fileicon 2018.240_ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Απόφαση 11-7-2018
fileicon 2018.241_ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Απόφαση 11-7-2018
fileicon 2018.244_ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (1)
Απόφαση 11-7-2018
fileicon 2018.245_ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (2)
Απόφαση 11-7-2018
fileicon 2018.246_ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Απόφαση 11-7-2018
fileicon 2018.247_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 124-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ_ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ERASMUS
Απόφαση 11-7-2018
fileicon 2018.249_ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΔΑΕΚ_ΣΥΜΦΩΝΟ ΔΗΜΑΡΧΩΝ_ΚΛΙΜΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Απόφαση 11-7-2018
fileicon 2018.250_ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Απόφαση 11-7-2018
fileicon 2018.251_ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ_ΨΗΦΙΣΗ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 223,60 € ΚΑ 15.6495.0008
Απόφαση 11-7-2018