Διάρθρωση υπηρεσιών του δήμου Γαλατσίου

Οι υπηρεσίες του Δήμου διαρθρώνονται σε τρεις διοικητικές μονάδες/επίπεδα: Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία.Η αναλυτική διάρθρωση των επιπέδων αυτών, των οποίων τις επιμέρους αρμοδιότητες βλέπε στις αντίστοιχες σελίδες, έχει ως εξής:


ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ • Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
  • Ιδιαίτερος Γραμματέας
 • Γενικός Γραμματέας
 • Γραφείο Επιτελικής Υποστήριξης Δημάρχου (ειδικοί συνεργάτες, ειδικοί σύμβουλοι ή επιστημονικοί συνεργάτες)
 • Γραφείο Αντιδημάρχων
 • Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
  • Νομική Στήριξη Αιρετών, Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου
 • Γραφείο Προγραμματισμού
  • Επιστημονική Υποστήριξη του Δήμου για τον Προγραμματισμό Έργων Τοπικής Ανάπτυξης και της Δράσης των Δημοτικών Υπηρεσιών
  • Ευρωπαϊκά Προγράμματα
 • Γραφείο Τύπου/ Δημοσίων/ Διεθνών Σχέσεων και Ενημέρωσης Δημοτών
  • Δημόσιες και Διεθνείς Σχέσεις
  • Ενημέρωση Δημοτών
 • Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας
 • Γραφείο Μηχανοργάνωσης
  • Μηχανοργάνωση/ΤεκμηρίωσηΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤμήμα Διοίκησης

 • Γραφείο Χορήγησης Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος/ Περιπτέρων/ Λαϊκών Αγορών/ Επαγγελμάτων/Ψυχαγωγικών – Ηλεκτρονικών Παιγνίων
 • Γραφείο Διοίκησης και Εποπτείας Φορέων του Δήμου (Ν.Π.Δ.Δ., Ιδρύματα, Επιχειρήσεις κλπ.)
 • Γραφείο Θεμάτων Κοινωνικών Υπηρεσιών
 • Γραφείο Θεμάτων Παιδείας
 • Γραφείο Προετοιμασίας και Διεξαγωγής Εκλογών


Τμήμα Προσωπικού

 • Γραφείο Μονίμου Προσωπικού
 • Γραφείο Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
 • Γραφείο Προγραμμάτων Εκπαίδευσης


Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

 • Γραφείο Δημοτολογίου και Εκλογικών Καταλόγων
 • Γραφείο Μητρώου Αρρένων/ Στρατολογίας
 • Γραφείο Ληξιαρχείου/ Πολιτικών Γάμων
 • Γραφείο Αλλοδαπών


Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών του

 • Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών του
 • Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
 • Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 • Γραφείο Δημοτικών Οργάνων και Νομικής Υπηρεσίας


Τμήμα Πρωτοκόλλου και Αρχείου

 • Γραφείο Πρωτοκόλλου
 • Γραφείο Αρχείου/ Διεκπεραίωσης

Γραμματεία Διεύθυνσης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤμήμα Εσόδων

 

 • Γραφείο Διαχείρισης Εσόδων
 • Γραφείο Διαχείρισης Περιουσίας του Δήμου


Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

 • Γραφείο Είσπραξης Εσόδων
 • Γραφείο Απολογισμού/ Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως
 • Γραφείο Πληρωμών
 • Γραφείο Διοικητικής Εκτέλεσης


Τμήμα Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού

 • Γραφείο Μισθοδοσίας
 • Γραφείο Ασφάλισης


Τμήμα Λογιστηρίου

 • Γραφείο Διαχείρισης Δαπανών
 • Γραφείο Προϋπολογισμού
 • Γραφείο Εφαρμογής Διπλογραφικού Συστήματος


Τμήμα Προμηθειών

 • Γραφείο Καταχώρισης Τιμολογίων
 • Γραφείο Διακίνησης Υλικών Αποθήκης

Γραμματεία Διεύθυνσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (Κ.Ε.Π.)Τμήμα Επικοινωνίας / Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Τμήμα Εσωτερικής ΑνταπόκρισηςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΤμήμα Τεχνικών Μελετών

 • Γραφείο Εκπόνησης και Επίβλεψης Μελετών
 • Γραφείο Προγραμματισμού Έργων


Τμήμα Κατασκευής / Συντήρησης και Επίβλεψης Έργων

 • Γραφείο Κατασκευών
 • Γραφείο Συντήρησης Έργων
 • Γραφείο Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης
 • Γραφείο Πολιτικής Προστασίας


Τμήμα Πολεοδομίας/ Χωροταξίας

 • Γραφείο Πολεοδομικού/ Χωροταξικού Σχεδιασμού
 • Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών/ Κτηματολόγιο


Τμήμα Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Μελετών και Έργων

 • Γραφείο Εκπόνησης Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Μελετών και Επίβλεψης Σχετικών Έργων
 • Γραφείο Εκπόνησης Υδραυλικών Μελετών και Επίβλεψης Σχετικών Έργων
 • Γραφείο Επισκευής και Συντήρησης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού και Έργων


Τμήμα Πρασίνου / Παιδικών Χαρών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

 • Γραφείο Ανάπτυξης/ Συντήρησης Πρασίνου και Προστασίας Εγκαταλελειμμένων Ζώων
 • Γραφείο Παιδικών Χαρών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων
 • Γραφείο Φύλαξης Παιδικών Χαρών/ Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Κτιρίων


Τμήμα Καθαριότητας

 • Γραφείο Αποκομιδής και Κίνησης Οχημάτων
 • Γραφείο Οδοκαθαρισμού
 • Γραφείο Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων

Γραμματεία Διεύθυνσης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣΤμήμα Περιπολίας, Ελέγχου Κυκλοφορίας και Στάθμευσης Οχημάτων καθώς και Εφαρμογής Διατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου

 • Γραφείο Περιπολίας και Ελέγχου Εφαρμογής των Διατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου
 • Γραφείο Ελέγχου, Κυκλοφορίας και Στάθμευσης Οχημάτων


Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Αδειών Οικοδομών

Τμήμα Ελέγχου Επαγγελμάτων, Πάσης Φύσεως Επιτηδευμάτων, Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Ψυχαγωγικών Ηλεκτρονικών Παιγνίων κ.λ.π

Γραμματεία Διεύθυνσης