Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Γαλατσίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται από 33 δημοτικούς συμβούλους που εκλέγονται κάθε πέντε  χρόνια. Επικεφαλής του κάθε μειοψηφήσαντα συνδυασμού είναι ο Σύμβουλος που ήταν υποψήφιος Δήμαρχος

 


1 Μπακάλου ΙσιδώραΠρόεδρος Δ.Σ.
2 Κιτσίνη ΓεωργίαΑντιπρόεδρος Δ.Σ.
3 Σκληράκης ΙωάννηςΓραμματέας Δ.Σ.
4 Ελευθερίου ΕμμανουήλΑντιδήμαρχος Παιδείας
5

 Δερεδίνης Βασίλειος

Αντιδήμαρχος Οικονομικών
  
6 Μπάστας ΚωνσταντίνοςΑντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (εκτός Τμήματος Πρασίνου)
7 Σπηλιοπούλου - Χρυσάγη ΚωνσταντίναΑντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας
8Ζήκου Αγγελική - ΜαρίαΑντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
9Μανδηλαρά ΜαργαρίταΠρόεδρος Πολιτιστικού&Αθλητικου Οργανισμού Βασίλης Παπαδιονυσίου
 10Οικονόμου Ιωάννης Πρόεδρος Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου
11Κοράκη ΜάρθαΠρόεδρος της Μονομετοχικής Α.Ε
12Ροπόδης Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος
13Κουνάνης Φραγκίσκος ΕλευθέριοςΔημοτικός Σύμβουλος
14 Λεπίδα Ντάγλα ΣοφίαΔημοτική Σύμβουλος
15Βερούλης ΙωάννηςΔημοτικός Σύμβουλος
16Βάσιλας ΠέτροςΔημοτικός  Σύμβουλος
17 Λιάπη ΔήμητραΔημοτική Σύμβουλος
18 Δάσκα Σώμου ΜαίρηΔημοτική Σύμβουλος
19  Γριμπαβιώτης Σπυρίδων Δημοτικός Σύμβουλος
20Αμοργιανός ΓεώργιοςΔημοτικός Σύμβουλος
21Μπουγιούκας ΕυάγγελοςΔημοτικός Σύμβουλος
22 Δαβίλλας ΠαναγιώτηςΔημοτικός Σύμβουλος
23 Ζώμπος ΚωνσταντίνοςΔημοτικός Σύμβουλος
24 Μανιάτης ΙωάννηςΔημοτικός Σύμβουλος
25 Παναγιωτακοπούλου ΑσπασίαΔημοτική Σύμβουλος
26 Ζέρβα - Γκιουρτζιάν ΈλεναΔημοτική Σύμβουλος
27Πρωτονοτάριος ΕμμανουήλΔημοτικός Σύμβουλος
28 Μαγκανάρης ΝίκοςΔημοτικός Σύμβουλος
29 Κιούπης ΧρήστοςΔημοτικός Σύμβουλος
30 Παναγιώτου ΣπύροςΔημοτικόςΣύμβουλος
31Παπαδοκωστόπουλος ΑριστείδηςΔημοτικός Σύμβουλος
32Χαραλαμπίδης ΓρηγόρηςΔημοτικός Σύμβουλος
33Βουρδουμπάς ΧαράλαμποςΔημοτικός Σύμβουλος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213 2055329


Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου:


  1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή της δημαρχιακής επιτροπής
  2. Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του
  3. Καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές
  4. Το δημοτικό συμβούλιο έχει αποφασιστικές ή γνωμοδοτικές αρμοδιότητες σε θέματα ρυθμιστικών σχεδίων και προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομουμένων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.), έγκρισης πολεοδομικών μελετών και καθορισμού χρήσεων γης, χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει, και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών
  5. Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό της παραγράφου 8 του άρθρου 95