Προσκλήσεις Δ.Σ.
Πρόσκληση έκτακτου Δ.Σ. για την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018
Πρόσκληση έκτακτου Δ.Σ. για την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 ( 12/10/2018 )

                            

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      Γαλάτσι, 12.10.2018

ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                       Αριθ. Πρωτ. 24042

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε για έκτακτη συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 12η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00,  λόγω του κατεπείγοντος και της άμεσης ανάγκης τέλεσης της κηδείας:

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

   

1ο

Έγκριση διενέργειας ταφής απόρου κατοίκου του Δήμου μας, και εξειδίκευση πίστωσης.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

                                                                                                              

                                                                                                       

                                                                                                           Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                                                                                                                                     ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ


Επιστροφή