ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

                  ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ ,  υπόθεση όλων μας

Η Υπηρεσία & οι εργαζόμενοι Καθαριότητας φροντίζουν καθημερινά για ένα καθαρό Γαλάτσι. Όλοι εργαζόμαστε σκληρά, κάτω από δύσκολες και αντίξοες συνθήκες για μια καθαρή πόλη προσπαθώντας να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα των Δημοτών.

Με τη δική σας βοήθεια θα έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα για ένα καθαρό Δήμο.

Οι Υπηρεσίες που παρέχονται χωρίζονται σε τέσσερις τομείς και παρακάτω σας παραθέτουμε τους τρόπους για να μας βοηθήσετε στο δύσκολο έργο μας! 

1)ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Τοποθετούμε πάντοτε τα απορρίμματα μας σε ανθεκτικές καλά δεμένες σακούλες κατά τις βραδινές ώρες.

Πότε δεν αφήνουμε τα απορρίμματα έξω από τους κάδους απορριμμάτων του Δήμου.

Δεν βάζουμε στους κάδους μπάζα, οικοδομικά υλικά και άλλα ογκώδη αντικείμενα. (κίνδυνος για ζημιά στο όχημα αποκομιδής)

Δεν μετακινούμε τους κάδους.

Δεν εμποδίζουμε την αποκομιδή με τα οχήματα μας ( παρκαρισμένα μπροστά σε κάδους , σε διασταυρώσεις κ.λπ.)

 

2)ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ενημερώνουμε άμεσα τηλεφωνικά την Υπηρεσία για τυχόν ογκώδη αντικείμενα (έπιπλα, κουφώματα, πόρτες κλπ) που θέλουμε να βγάλουμε στο δρόμο, δίνοντας τα στοιχεία μας , και το ακριβές σημείο που θα αφήσουμε τα ογκώδη αντικείμενα.

Πότε δεν αφήνουμε τα ογκώδη αντικείμενα στο δρόμο παρεμποδίζοντας την διέλευση των οχημάτων.

Αφήνουμε πάντα τα αντικείμενα στο πεζοδρόμιο με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται ανενόχλητη και με ασφάλεια η διέλευση των πεζών.

ΜΠΑΖΑ και οικοδομικά υλικά δεν απομακρύνονται από τον Δήμο,  διότι δεν γίνονται δεκτά στο ΧΥΤΑ. Η απομάκρυνση γίνεται με φροντίδα αυτών που πραγματοποιούν τις αντίστοιχες εργασίες.

 
3)ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Τα ανακυκλώσιμα υλικά ( χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, σίδερο ) και μόνο αυτά τοποθετούνται στους  μπλε κάδους.

Ελαχιστοποιούμε τον όγκο των ανακυκλώσιμων υλικών (πχ «σπάζοντας» τα χαρτόκουτα) ώστε να χωράνε όσο το δυνατόν περισσότερα υλικά στους κάδους.

 Εάν τοποθετηθούν σε αυτούς μη ανακυκλώσιμα υλικά καταστρέφεται μεγάλη ποσότητα ανακυκλώσιμου υλικού.

 
            4) ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Η υπηρεσία καθαριότητας μεριμνά για τον καθαρισμό οδών και πεζοδρομίων.

Ποτέ δε ρυπαίνουμε το δρόμο με μικρά σκουπίδια που θεωρούμε αμελητέα, καθώς η συσσώρευσή τους δυσχεραίνει τον καθημερινό οδοκαθαρισμό και δημιουργεί την εικόνα μιας βρώμικης πόλης. Χρησιμοποιούμε τα καλάθια απορριμμάτων υπάρχουν διάσπαρτα στην πόλη μας.

Μην αναρτάτε αφίσες ,διαφημιστικά έντυπα καθώς και  πανό, γιατί με αυτόν τον τρόπο επιβαρύνετε το έργο του καθαρισμού των δρόμων. Οι αφίσες και τα πανό, αποτελούν ρύπανση για τους δημόσιους χώρους!

Φροντίζουμε ώστε τα κατοικίδια ζώα μας να μη ρυπαίνουν τους κοινόχρηστους χώρους και καθαρίζουμε τις ακαθαρσίες τους.

 

Για όλες τις παραπάνω υπηρεσίες επικοινωνήστε με το τμήμα καθαριότητας του Δήμου Γαλατσίου:

Τηλεφωνικά στα 213-2055338 - 362

Ηλεκτρονικά στο katharipoli@galatsi.gr  

 

Σημειώνουμε ότι:

·         Για την αποκομιδή κλαδιών, καθαρισμό οικοπέδων, κοινοχρήστων χώρων, πλατειών και παιδικών χαρών, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Καθαριότητας στο τηλ. 213-2055382, για το κλάδεμα δέντρων επικοινωνήστε με το Τμήμα Πρασίνου  στο τηλέφωνο 213-2055342 και 382.

·