Ληξιαρχείο


Στις σελίδες που παρατίθενται παρακάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες ληξιαρχείου σχετικές με τις ενέργειες:

Υπηρεσίες Δημοτολογίου Γέννησης Θανάτου
Βάφτισης Μεταβολών
Γάμου Διορθώσεων


Δείτε τους δικαιούχους αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων εδώ.