Δελτία Τύπου
Ανακοίνωση για το
Ανακοίνωση για το "Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης" Κ.Ε.Α ( 02/11/2018 )

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων του Δήμου Γαλατσίου σχετικά με την εφαρμογή της νεας ΚΥΑ από 01-11-2018 θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα εξής:

1.   Όσοι έχουν κάνει αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης από 1-1-2017 έως 31-05-2018 και δεν έχουν κάνει καμία τροποποίηση της αίτησης αυτής για να αλλάξουν οικονομικά ή προσωπικά στοιχεία θα πρέπει να κάνουν εκ νέου αίτηση, καθώς σύμφωνα με την ΚΥΑ η ενίσχυση έχει διάρκεια 6 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης.Το ποσό μένει σταθερό και δεν μπορεί να γίνει καμία τροποποίηση στα οικονομικά στοιχεία ή στη σύνθεση του νοικοκυριού. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος, θα πρέπει να γίνει νέα αίτηση είτε ηλεκτρονικά με τη χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet είτε με προκαθορισμένο ραντεβού στο Κέντρο Κοινότητας και στο Τμήμα Μέριμνας στο 2ο όροφο του Δημαρχειακού Μεγάρου. Για ραντεβού μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 213-2055371 και 213-2055375.

2.   Όσοι έχουν κάνει αιτήσεις ή τροποποιήσεις αυτών από 1-06-2018 και έπειτα, θα πρέπει να κάνουν ξανά αίτηση 6 μήνες μετά την τελευταία έγκριση, ακολουθώντας τον παρακάτω πίνακα:

 

 


Επιστροφή