Πρόεδρος Δ.Σ.


 

 

Ισιδώρα Μπακάλου 

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (Συνδυασμός Γ.Μαρκόπουλου)

 

                     Γεωργία Κιτσίνη Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

 Γιάννης Σκληράκης:

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου (Συνδυασμός Μ. Πρωτονοτάριου)