Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

213-2055380 , 213-2055438 symparastatis@galatsi.gr Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Ενημερωθείτε για το Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης – Εδώ θα βρείτε και τη φόρμα αναφοράς( 06/05/2015 )

Ένας νέος θεσμός για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Δήμου Γαλατσίου

Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης καθιερώθηκε για πρώτη φορά το 2010 με το πρόγραμμα «Καλλικράτης». Στόχος του είναι η εξωδικαστική επίλυση διαφορών που προκύπτουν ανάμεσα σε πολίτες ή επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες ή τα νομικά πρόσωπα του Δήμου.

 

Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες απαλλάσσονται από το βάρος προσφυγής στη Δικαιοσύνη, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η έγκαιρη καταπολέμηση θεμάτων κακοδιοίκησης, αλλά και η αποσυμφόρηση της δημοτικής αρχής από καταγγελίες.

Ο Συμπαραστάτης είναι ένας ανεξάρτητος διαμεσολαβητής ο οποίος δέχεται αναφορές από τους πολίτες και καλείται με συναινετικό πνεύμα να μελετήσει το πρόβλημα, προτείνοντας την ενδεδειγμένη λύση και για τα δύο μέρη (πολίτες και υπηρεσίες).

Τα θέματα που επιλαμβάνεται, αφορούν αποκλειστικά ζητήματα που άπτονται τόσο των αρμοδιοτήτων του Δήμου όσο και των νομικών προσώπων του και όχι ζητήματα της αρμοδιότητας άλλων φορέων.

Η προσφυγή στον Συμπαραστάτη δεν εμποδίζει την προσφυγή στη Δικαιοσύνη και τον Συνήγορο του Πολίτη ούτε αναστέλλει άλλες διοικητικές προθεσμίες.

 

Πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αναφορές στον Συμπαραστάτη:

 

  1. ηλεκτρονικά στην διεύθυνση symparastatis@galatsi.gr
    συμπληρώνοντας πάντα την επισυναπτόμενη φόρμα αναφοράς
  2. στο Πρωτόκολλο του Δήμου συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο που διατίθεται εκεί

 

Είναι σημαντική η ακριβής συμπλήρωση της φόρμας αναφοράς για την πληρέστερη διερεύνηση της κάθε υπόθεσης.

Το γραφείο του Συμπαραστάτη βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχείου 

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη

και της Επιχείρησης

Μιχαήλ Άγγελος Βουράκης

Σύντομο Βιογραφικό Συμπαραστάτη

 

Ο Μιχαήλ Άγγελος Βουράκης είναι Δικηγόρος Αθηνών, έχει τελειώσει την Νομική σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης όπου έχει κάνει και μεταπτυχιακό στον τομέα του Ιδιωτικού Δικαίου. Σήμερα κάνει μεταπτυχιακό την Κοινωνιολογία του Δικαίου στην Νομική Σχολή Αθηνών.
Έχει εργαστεί σε δικηγορικά γραφεία στους τομείς του Ποινικού, Εργατικού και Αστικού δικαίου και ως επιστημονικός συνεργάτης στην Ελληνική Βουλή. Σήμερα διατηρεί το δικηγορικό του γραφείου στο κέντρο της Αθήνας.
Το 2010 εξελέγη Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής όπου διατέλεσε εντεταλμένος σύμβουλος της διεύθυνσης Αθλητισμού και Πολισμού.. Συμμετείχε δύο φορές στην «Εβδομάδα Πόλεων και Περιφερειών» στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Αττικής.
Ήταν μέλος της επιτροπής εκδίκασης των προσφυγών κατά των αποφάσεων τον συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας ως εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών. Σήμερα είναι πρόεδρος της Επιτροπής Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων Βορείου Τομέα Αθήνας.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr