Γεώργιος Αμοργιανός

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής

Καθήκοντα:

Εποπτεία, έλεγχο και παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr