Ιωάννης Σκληράκης

Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Καθήκοντα:

Εποπτεία και παρακολούθηση του Γραφείου Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr