Σπυρίδων Γριμπαβιώτης

Αντιπρόεδρος Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

Καθήκοντα:

Σχεδιασμό, οργάνωση, συντονισμό και επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr