Αίτηση για μείωση Δημοτικών Τελών

Μείωση Δημοτικών Τελών κατά 50%

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 13 του Ν.4368/2016  και σύμφωνα με τις υπαριθ. 501/17 και 608/17 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου οι πολίτες που ανήκουν στις κατηγορίες: άποροι, ΑμεΑ 67% και άνω, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια άνεργοι μπορούν να ενταχθούν  στο πρόγραμμα μείωσης των Δημοτικών τελών κατά 50% .

 

ΕΠΙΚ. ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr