Πολιτογράφηση

Για πολιτογράφηση (Απόκτηση Ελληνικής ιθαγένειας):

  1.   Δήλωση πολιτογράφησης. Η δήλωση γίνεται ενώπιον του Δημάρχου με την παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων (ΟΧΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ)
  2.   Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου
  3.   Φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής, η οποία να μην έχει λήξει
  4.  Εκκαθαριστικό εφορίας τρέχοντος έτους
  5.  Αποδεικτικό κύριας κατοικίας (Αντίγραφο Συμβολαίου ή Ε1 εφορίας τρέχοντος έτους)

Ενημερώνουμε ότι Δήλωση Πολιτογράφησης στο Δήμο κάνουν μόνο οι αλλογενείς, οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι σύζυγοι Ελλήνων.

Οι ομογενείς μπορούν να απευθύνονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, Τμήμα Ιθαγένειας, Φαβιέρου 58, τηλ. 210-5200912 και 210-5200933.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr