Κατηγορίες

πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη γιορτή των παιδιών των ωφελούμενων οικογενειών  της Κοινωνικής Υπηρεσίας και των Δομών της