Βοήθεια στο σπίτι

To πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» ξεκίνησε στο Δήμο Γαλατσίου τον Φλεβάρη του 2004. Υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Γαλατσίου και χρηματοδοτήθηκε μέχρι τις 31 Ιουλίου 2007 από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75% και από εθνικούς πόρους κατά 25%. Από τον Αύγουστο του 2007 μέχρι και τον Αύγουστο του 2008 το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους κατά 100%.

Από τον Σεπτέμβριο του 2007 το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» επανδρώθηκε πλήρως από προσωπικό των παραπάνω ειδικοτήτων ώστε να είναι δυνατή η κάλυψη όλο και περισσότερων αναγκών κατοίκων του Δήμου που χρήζουν βοήθειας από το πρόγραμμα. Συγκεκριμένα στο «Βοήθεια στο Σπίτι» υπηρετούν 3 υπάλληλοι μερικής απασχόλησης. Ειδικότερα, στο «Βοήθεια στο Σπίτι» υπηρετούν οι εξής ειδικότητες:

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», από την έναρξη του έως και τώρα έχει εξυπηρετήσει 182 κατοίκους του Δήμου μας και κατά την τρέχουσα περίοδο εξυπηρετεί 51 μέλη, με δυνατότητα αύξησης του αριθμού εξυπηρετουμένων. Η ένταξη των ατόμων γίνεται μετά από αίτημα των ιδίων, ή από παραπομπή συγγενικού – φιλικού περιβάλλοντος, ή από συνεργασία με άλλες υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα και ακολουθεί η αξιολόγηση του αιτήματος από την Κοινωνική Λειτουργό η οποία μετά από προσωπική συνέντευξη κρίνει την δυνατότητα παρέμβασης του προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Η παροχή και η συχνότητα των υπηρεσιών του προγράμματος είναι εξατομικευμένη και έχει ως σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ατόμων που εξυπηρετούνται. Ωστόσο, η συνέχιση της λειτουργίας των δομών «Βοήθεια στο Σπίτι» πανελλαδικά, κρίνεται αβέβαιη, μέχρι στιγμής, καθώς μετά το τέλος της χρηματοδότησης τους από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών κατά πόσο θα χρηματοδοτήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την συνέχιση και υποστήριξη ενός τόσο σημαντικού έργου που απευθύνεται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr