1ο Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

21-03-2011 Ανακοινώσεις

1ο   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2011

Συνεδριάσεως της Δημ. Επιτροπής Παιδείας

Δήμου Γαλατσίου

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα 24 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκεντρώθηκε η ΔΕΠ για συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. 5813/22/2/2011πρόσκληση της Προέδρου της, κας Σοφίας Λεπίδα-Ντάγλα, που δόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

            Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε συνολικό αριθμό 9 τακτικών       μελών ήταν παρόντα τα 7 ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς:

1.    Σοφία Λεπίδα Ντάγλα                             Πρόεδρος της ΔΕΠ

2.    Γκόγκας Γεώργιος                                   Μέλος ΔΕΠ

3.    Μαρδίκη Ηγεμόνα Αθανασία                   Μέλος της ΔΕΠ

4.    Βλαχάκη Αγγελική                                    Μέλος της ΔΕΠ

5.    Πανταζή Νάνσυ                                        Μέλος της ΔΕΠ

6.    Παζάλος Γεώργιος                                   Μέλος της ΔΕΠ

7.    Κερασιώτης Σεραφείμ                              Μέλος της ΔΕΠ

                         

Απουσίαζαν παρόλο που κλήθηκαν νόμιμα ο κος Δήμος Κων/νος, ο κος Ιωάννης Σιδερής, επίσης παραβρέθησαν και τα αναπληρωματικά Μέλη κος Κακκαλής Γεώργιος , η κα Γκάγκαρη Αγγελική και η Γραμματέας Δημοτική Υπάλληλος κα Ιωάννα Γκέκα .

Στη συνέχεια διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη.

Θέμα:1ο της Ημερήσιας Διάταξης

<<Συζήτηση για την Παιδεία στο Δήμο Γαλατσίου και κατάθεση προτάσεων ενόψει του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/2/2011 για τη λειτουργία των σχολείων του Δήμου μας>>.

 
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.:1/2011
 

 Η Πρόεδρος της ΔΕΠ κα Σοφία Λεπίδα-Ντάγλα  εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής το υπ’ αριθμ 591/18-2-2011   έγγραφο του Προϊστάμενου του 5ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το οποίο προτείνει πίνακες για συνενώσεις , ιδρύσεις, προαγωγές και υποβιβασμούς σχολικών μονάδων του Δήμου Γαλατσίου.

Ακολούθησαν αναγνώσεις ψηφισμάτων  από την Γ΄ΕΛΜΕ, ΈΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΕΛΤΕΕ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ <<Η ΑΘΗΝΑ>>,και ειπώθηκαν τα εξής:

 

Η κυβέρνηση, εφαρμόζοντας την πολιτική του μνημονίου , προχωρά σε σαρωτικές συγχωνεύσεις –καταργήσεις σχολείων και συμπτύξεων τμημάτων σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της εκπ/σης , για να υλοποιηθεί με ταχύτατους ρυθμούς η πιο θεαματική διαδικασία αποδόμησης και διάλυσης του δημόσιου σχολείου . Πολύ απλά αποτελούν εφαρμογή της πολιτικής διάλυσης της δημόσιας δωρεάν εκπ/σης, οικοδόμησης ενός φθηνού , αυταρχικού σχολείου , που θα καθηλώνει τη ζωντανή εκπ/ση στα μέτρα του Δ.Ν.Τ., ενός σχολείου που θα εξαθλιώνει οικονομικά τους εκ/κούς , αλλά θα ξοδεύει δις για χοντρά ευρωπαϊκά πακέτα επιμόρφωσης που θα απορροφώνται από επιτήδειους , που θα οδηγήσει μια ολόκληρη γενιά νέων ανθρώπων στην ημιμόρφωση , προετοιμάζοντας την για το σύγχρονο εργασιακό μεσαίωνα

Εντάσσονται στην ίδια αντιεκπαιδευτική αντίληψη με τη διάλυση του Ο.Ε.Δ.Β. και του Ο.Σ.Κ τη δραστική μείωση των λειτουργικών δαπανών των σχολείων ,τις συμπτύξεις τμημάτων ώστε να δημιουργηθούν πληθωρικά τμήματα , τη διαμόρφωση ενός αυταρχικού διοικητικού πλαισίου, υπερσυγκεντρωτικού οργανωμένου γύρω από τις αρχές της αποδοτικότητας των ποσοτικών κριτηρίων και της αξιολόγησης , την ένταξη των πολυθέσιων σχολείων που θα προκύψουν στο αποτυχημένο και αντιεκπαιδευτικό μοντέλο των 800 σχολείων αναμορφωμένου προγράμματος, την αποδόμηση της Γ/θμιας εκπ/σης.

Τα μέτρα αυτά αφορούν σε όλους : στους εκπ/κούς που θα ‘’περισσέψουν΄΄ και θα περιφέρονται αναζητώντας οργανική θέση, στους αναπληρωτές που καταδικάζονται στην αδιοριστία , στους γονείς που θα στείλουν τα παιδιά τους σε διαλυμένα δημοτικά , γυμνάσια και λύκεια , στους μαθητές που θα στοιβάζονται σε πληθωρικά τμήματα . Κανένας εκπ/κός –γονιός –μαθητής δε θα μείνει στο απυρόβλητο αυτής της επίθεσης.

 
Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
           

Μετά από εκτενή διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού πήραν το λόγο όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Π. για το παραπάνω θέμα:

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα 

 

1)           Δηλώνει κατηγορηματικά την αντίθεσή της στο σχέδιο συγχωνεύσεων – καταργήσεων σχολικών μονάδων και φυσικά αντιτίθεται στη συγχώνευση –κατάργηση των σχολικών μονάδων που βρίσκονται στις εισηγήσεις των Δ/σεων Α/θμιας και Β/θμιας, Τεχνικής –Επαγγελματικής Εκ/σης και αφορούν στην περιφέρεια του Δήμου Γαλατσίου

2)           Εκφράζει τη διάθεση της να υπερασπιστεί με κάθε τρόπο το δημόσιο σχολείο και το λειτουργικό και ανθρώπινο χαρακτήρα του σχολείου της γειτονιάς.

3)           Διατρανώνει την απόφασή της να αγωνιστεί μαζί με τους φορείς της εκπ/σης και όχι μόνο για να διεκδικήσει ένα καλύτερο δημόσιο και δωρεάν σχολείο που θα παρέχει πραγματική μόρφωση στα παιδιά του ελληνικού λαού

4)           Θα διεκδικήσει αύξηση της χρηματοδότησης των σχολείων μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό………………………………………

 
 
 
 

                                                             Ακριβές Απόσπασμα

                                                               Γαλάτσι 24-2-2011

                                                Η Πρόεδρος της ΔΕΠ Γαλατσίου

                                             
 

                                                                 ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ ΝΤΑΓΛΑ

                                                                  (Αντιδήμαρχος Παιδείας)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr