Διάρθρωση Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου

Οι υπηρεσίες του Δήμου διαρθρώνονται σε τέσσερις διοικητικές μονάδες - επίπεδα: Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελείς Τμήματα και Γραφεία.

 • Γενικός Γραμματέας
 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
  • Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης, Πολεοδομίας και Χωροταξίας
   • Γραφείο Πολεοδομικού - Χωροταξικού Σχεδιασμού και Κτηματολογίου
   • Γραφείο Υπηρεσίας Δόμησης
  • Τμήμα Μελετών & Έργων
   • Γραφείο Εκπόνησης και Επίβλεψης Μελετών
   • Γραφείο Προγραμματισμού, Διαχείρισης Έργων και Μελετών
   • Γραφείο Κατασκευών και Επίβλεψης Έργων (Νέων)
   • Γραφείο Έργων Άρδευσης και Αποχέτευσης (Νέων)
  • Τμήμα Συντήρησης - Επισκευής Υποδομών & Εργων Αυτεπιστασίας
   • Γραφείο Επίβλεψης Έργων Συντήρησης - Επισκευής
   • Γραφείο Έργων Αυτεπιστασίας
  • Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών και Εργων
   • Γραφείο Εκπόνησης και Επίβλεψης Η/Μ Μελετών
   • Γραφείο Κατασκευών Η/Μ Έργων
   • Γραφείο Επισκευής και Συντήρησης Ηλεκτρολογικού – Μηχανολογικού Εξοπλισμού
  • Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων
   • Γραφείο Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας
   • Γραφείο Εγκαταστάσεων
 • Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
  • Τμήμα Πρασίνου
   • Γραφείο Εκπόνησης, Επίβλεψης Μελετών και Έργων Πρασίνου
   • Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου
  • Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
   • Γραφείο Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης
   • Γραφείο Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων
  • Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
   • Γραφείο Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων
   • Γραφείο Κίνησης Οχημάτων
 • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
  • Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
   • Γραφείο Δημοτολογίου, Μητρώου Αρρένων, Στρατολογίας, Εκλογικών Καταλόγων, Πολιτικών Γάμων
   • Γραφείο Ληξιαρχείου
  • Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
   • Γραφείο Μονίμου Προσωπικού, Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
   • Γραφείο Μισθοδοσίας Μόνιμου Προσωπικού, Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου και Ασφάλισης Προσωπικού
   • Γραφείο Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Προσωπικού
   • Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας, Ιατρού Εργασίας
  • Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
   • Γραφείο Πρωτοκόλλου, Αρχείου και Διεκπεραίωσης
   • Γραφείο Προετοιμασίας και Διεξαγωγής Εκλογών
  • Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς
  • Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
   • Γραφείο Χορήγησης Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Περιπτέρων, Λαϊκών Αγορών, Επαγγελμάτων, Ψυχαγωγικών – Ηλεκτρονικών Παιγνίων, Εμποροπανηγύρεων, Υπαιθρίου Πλανόδιου Εμπορίου κ.λπ.
   • Γραφείο Προστασίας του καταναλωτή
 • Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας
  • Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Ανάπτυξης
   • Δομή ΕΣΠΑ - Κέντρο Κοινότητας
   • Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικού Σχεδιασμού
   • Γραφείο Συμβουλευτικού Σταθμού Οικογένειας Παιδιού και Εφήβων
   • Γραφείο Ισότητας των Φύλων
   • Γραφείο Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας
   • Γραφείο Τοπικού Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
   • Γραφείο Εθελοντισμού – Τοπικών Δικτύων
   • Βοήθεια στο σπίτι
  • Tμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Μέριμνας
   • Δομή ΕΣΠΑ - Παροχή Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο & Παροχή Συσσιτίου
   • Γραφείο Μέριμνας
   • Γραφείο Επιδοματικής Πολιτικής
   • Γραφείο Εποπτείας και Ελέγχου
   • Κατηγορία Υπηρεσιών
  • Τμήμα Υγείας και Υγιεινής
   • Γραφείο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Κοινωνικά Ιατρεία
   • Γραφείο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας
   • Γραφείο Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής
   • Γραφείο Προστασίας των Ζώων
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου
  • Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης
  • Τμήμα Εφαρμογής Διπλογραφικού Συστήματος
  • Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας
  • Τμήμα Ταμείου
  • Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής
   • Γραφείο Προγραμματισμού
   • Γραφείο Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
   • Γραφείο Ποιότητας Οργάνωσης και Απόδοσης
   • Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)
 • Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
  • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr