Παρατείνεται για ένα μήνα η λειτουργία των παράλληλων λαϊκών αγορών

22-04-2021 Ενημέρωση, Χωρίς κατηγορία

Ο Δήμος Γαλατσίου σας ενημερώνει ότι , βάσει του σχετικού εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής με Α.Π.: 319315/21-04-2021, η λαϊκή αγορά ημέρας Τρίτης του Δήμου θα λειτουργεί ως παράλληλη αγορά στις οδούς Καραϊσκάκη και Ελευθερίου Βενιζέλου, ενώ η λαϊκή της Πέμπτης θα λειτουργεί ως παράλληλη αγορά στις οδούς Κουντουριώτου και Πλάτωνος.

Η εν λόγω παράλληλη αγορά, γίνεται προκειμένου να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας, η επάρκεια των αγαθών, η ασφαλής πρόσβαση των καταναλωτών, η υγιεινή των χώρων και όσα ορίζονται στην υπ΄αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:24489 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1558/Β/17-04-2021), για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον Covid-19.

Απόφαση για λειτουργία παράλληλων λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.4682/3-4-2020 η ισχύς του οποίου παρατάθηκε με το άρθρο 79 του Ν. 4796/2021, για χρονικό διάστημα ενός μήνα από την έκδοση της παρούσας απόφασης.

Παρατείνεται για ένα μήνα η λειτουργία των παράλληλων λαϊκών αγορών
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr