326 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ AΠΟ ΤΟ ΚΕΑΝ-μεχρι 1η Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων

23-07-2012 Ενημέρωση

326 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ AΠΟ ΤΟ ΚΕΑΝ

 

Το   ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων ανακοινώνει :

          την υπ’αριθμ. ΚΟΧ 62.903/1/2012 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων είκοσι έξι (326) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού  Τομέα Αθηνών στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς(Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Δευτέρα στις 23/07/2012 και λήγει την Τετάρτη στις 01/08/2012 στην παρακάτω διεύθυνση :

-για την Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών

είτε αυτοπροσώπως , στα γραφεία του Δικαιούχου

στην οδό Πατρόκλου 57 & Πριάμου , Ίλιον

       είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Πατρόκλου 57, Τ.Κ.: 131 22, ΙΛΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ απευθύνοντάς την στο ΚΕΑΝ – ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (για Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών), υπόψη κας Λούκα Σωτηρίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr