400.000,00€ για συντηρήσεις δρόμων και πεζοδρομίων του Γαλατσίου  

14-06-2019 Ενημέρωση

400.000,00€ για συντηρήσεις δρόμων και πεζοδρομίων του Γαλατσίου

Την Πέμπτη 13 Ιουνίου υπογράφτηκε από τον Δήμαρχο Γαλατσίου Γιώργο Μαρκόπουλο, σύμβαση ύψους 400.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για τη συντήρηση ή επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων σε διάφορες οδούς του Δήμου Γαλατσίου.

Συγκεκριμένα θα επιδιορθωθούν φθορές που έχουν δημιουργηθεί με την πάροδο του χρόνου, αλλά και απρόβλεπτες ζημιές σε: Κατασκευές – μικροκατασκευές σκυροδέματος (παρτέρια, μικρά τοιχία κλπ.), Πεζοδρόμια, Κράσπεδα, Φρεάτια – καπάκια φρεατίων Ο.Κ.Ω. ή οποιαδήποτε άλλα (π.χ. υδρομετρητές), Ασφαλτικά οδοστρώματα, Αντιολισθηρά οδοστρώματα σκυροδέματος, Προστατευτικά κιγκλιδώματα δημοτικών οδών, πλατειών κλπ.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr