Αποτελέσματα αναζήτησης

Ανάκληση της με αριθμό 68/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ._Κουρτίου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 20/01/2020 Αρ. Αποφ.: 1/2020
Ανάκληση άδειας απαγόρευσης στάθμευσης λόγω φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 17
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 19/11/2019 Αρ. Αποφ.: 111/2019
Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί της οδού Καραϊσκάκη αρ. 24
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 19/11/2019 Αρ. Αποφ.: 110/2019
Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί της οδού Ι. Φωκά αρ. 102
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 19/11/2019 Αρ. Αποφ.: 109/2019
Έγκριση ή μη παραχώρησης μίας (1) θέσης στάθμευσης ασθενοφόρου επί της Λ. Βεΐκου 43
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 19/11/2019 Αρ. Αποφ.: 108/2019
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Πρωτοπαπαδάκη 70 μπροστά στο Κέντρο Υγείας Γαλατσίου (πρώην ΙΚΑ)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 19/11/2019 Αρ. Αποφ.: 107/2019
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Χίου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 19/11/2019 Αρ. Αποφ.: 106/2019
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Φανερωμένης αρ. 31
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 19/11/2019 Αρ. Αποφ.: 105/2019
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Ειρηναίου αρ. 23
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 19/11/2019 Αρ. Αποφ.: 104/2019
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Πελοποννήσου αρ. 7
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 19/11/2019 Αρ. Αποφ.: 103/2019
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αργοστολίου αρ. 30
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 19/11/2019 Αρ. Αποφ.: 102/2019
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Στεφανοπούλου αρ. 2
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 19/11/2019 Αρ. Αποφ.: 101/2019
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αθηναίων αρ. 24
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 19/11/2019 Αρ. Αποφ.: 100/2019
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Σολωμού αρ. 52
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 19/11/2019 Αρ. Αποφ.: 98/2019
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 19/11/2019 Αρ. Αποφ.: 94/2019
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr