Αποτελέσματα αναζήτησης

Εισήγηση κοπής δύο (2) δένδρων στην Παιδική Χαρά της Πλατείας Χατζησπύρου.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 24/03/2020 Αρ. Αποφ.: 34/2020
Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στη συμβολή των οδών Ορφέως και Αγίας Ειρήνης.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 24/03/2020 Αρ. Αποφ.: 33/2020
Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στη συμβολή των οδών Σαπφούς 8 και Πανδώρας 30
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 24/03/2020 Αρ. Αποφ.: 32/2020
Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Πόρου 16.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 24/03/2020 Αρ. Αποφ.: 31/2020
Τοποθέτηση οριοδεικτών στην οδό Σκύρου αρ. 1 – 3 πριν τη συμβολή με την οδό Γορτυνίας, για τη διευκόλυνση διέλευσης των δρομολογίων που αφορούν στη λειτουργία της Γραμμής 1 «Άνω Γαλάτσι – Λαμπρινή (κυκλική)» της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Γαλατσίου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 24/03/2020 Αρ. Αποφ.: 30/2020
Χορήγηση ή μη άδειας διαμόρφωσης ράμπας – πρόσβασης επί του πεζοδρομίου στην οδό …………………
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 24/03/2020 Αρ. Αποφ.: 29/2020
Χορήγηση ή μη άδειας διαγράμμισης προς της εισόδου χώρων στάθμευσης στα ακίνητα επί των οδών α) ….. και ….. και β) …….
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 24/03/2020 Αρ. Αποφ.: 26/2020
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων εκατέρωθεν της εισόδου ισογείου χώρου στάθμευσης στην οδό ……………..
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 24/03/2020 Αρ. Αποφ.: 24/2020
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων εκατέρωθεν της εισόδου ισογείου χώρου στάθμευσης στην οδό ……………..
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 24/03/2020 Αρ. Αποφ.: 24/2020
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό ……………..
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 24/03/2020 Αρ. Αποφ.: 23/2020
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό ……………..
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 24/03/2020 Αρ. Αποφ.: 22/2020
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό …………………….
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 24/03/2020 Αρ. Αποφ.: 21/2020
Επανεξέταση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί με την 23/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και έχει τοποθετηθεί επί της οδού ………………
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 24/03/2020 Αρ. Αποφ.: 20/2020
Επανεξέταση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού ……………...
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 24/03/2020 Αρ. Αποφ.: 19/2020
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού ……………..
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 24/03/2020 Αρ. Αποφ.: 18/2020
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr