Αποτελέσματα αναζήτησης

«Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας».
Οικονομική Επιτροπή 01/06/2022 Αρ. Αποφ.: 196/2022
«Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας».
Οικονομική Επιτροπή 01/06/2022 Αρ. Αποφ.: 195/2022
«Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας»
Οικονομική Επιτροπή 01/06/2022 Αρ. Αποφ.: 194/2022
«Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας».
Οικονομική Επιτροπή 01/06/2022 Αρ. Αποφ.: 193/2022
«Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας».
Οικονομική Επιτροπή 01/06/2022 Αρ. Αποφ.: 192/2022
«Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας».
Οικονομική Επιτροπή 01/06/2022 Αρ. Αποφ.: 191/2022
«Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας».
Οικονομική Επιτροπή 01/06/2022 Αρ. Αποφ.: 190/2022
«Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας».
Οικονομική Επιτροπή 01/06/2022 Αρ. Αποφ.: 189/2022
«Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας».
Οικονομική Επιτροπή 25/05/2022 Αρ. Αποφ.: 183/2022
«Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας».
Οικονομική Επιτροπή 25/05/2022 Αρ. Αποφ.: 182/2022
«Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας».
Οικονομική Επιτροπή 25/05/2022 Αρ. Αποφ.: 181/2022
«Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας».
Οικονομική Επιτροπή 25/05/2022 Αρ. Αποφ.: 180/2022
«Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας».
Οικονομική Επιτροπή 25/05/2022 Αρ. Αποφ.: 179/2022
«Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας».
Οικονομική Επιτροπή 25/05/2022 Αρ. Αποφ.: 178/2022
«Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας».
Οικονομική Επιτροπή 25/05/2022 Αρ. Αποφ.: 177/2022
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr