Αποτελέσματα αναζήτησης

«Διαγραφή χρέωσης Δ.Τ.& Δ.Φ. ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων».
Οικονομική Επιτροπή 01/09/2021 Αρ. Αποφ.: 214/2021
«Διαγραφή χρέωσης Δ.Τ.& Δ.Φ. ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων».
Οικονομική Επιτροπή 01/09/2021 Αρ. Αποφ.: 213/2021
«Διαγραφή χρέωσης Δ.Τ.& Δ.Φ. ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων».
Οικονομική Επιτροπή 01/09/2021 Αρ. Αποφ.: 212/2021
«Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενων κτίσματος».
Οικονομική Επιτροπή 01/09/2021 Αρ. Αποφ.: 211/2021
«Διαγραφή χρέωσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ.»
Οικονομική Επιτροπή 20/07/2021 Αρ. Αποφ.: 183/2021
«Διαγραφή χρέωσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ.».
Οικονομική Επιτροπή 20/07/2021 Αρ. Αποφ.: 182/2021
«Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενων κτίσματος».
Οικονομική Επιτροπή 20/07/2021 Αρ. Αποφ.: 181/2021
«Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενων κτίσματος».
Οικονομική Επιτροπή 20/07/2021 Αρ. Αποφ.: 180/2021
«Διαγραφή χρέωσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ.».
Οικονομική Επιτροπή 07/07/2021 Αρ. Αποφ.: 169/2021
«Διαγραφή χρεώσεων Κ.Ο.Κ.».
Οικονομική Επιτροπή 07/07/2021 Αρ. Αποφ.: 168/2021
«Διαγραφή χρέωσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ.».
Οικονομική Επιτροπή 07/07/2021 Αρ. Αποφ.: 167/2021
Διαγραφή χρέωσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
Οικονομική Επιτροπή 08/06/2021 Αρ. Αποφ.: 129/2021
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος
Οικονομική Επιτροπή 31/05/2021 Αρ. Αποφ.: 115/2021
Οικονομικές καταστάσεις έτους 2019: Ισολογισμός – Κατάσταση Αποτελεσμά-των Χρήσης – Γενική Εκμετάλλευση – Προσάρτημα.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΞΘΗΩ9Λ-ΧΡΑ 26/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 83ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση ή μη 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 Δήμου Γαλατσίου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΜ9ΜΩ9Λ-ΥΥΡ 26/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 82ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr