Αποτελέσματα αναζήτησης

Διαγραφή χρηματικών καταλόγων από ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ Δ.Τ., Δ.Φ. και Τ.Α.Π
Οικονομική Επιτροπή 09/09/2020 Αρ. Αποφ.: 225/2020
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος
Οικονομική Επιτροπή 09/09/2020 Αρ. Αποφ.: 224/2020
Διαγραφή χρεώσεων Κ.Ο.Κ.
Οικονομική Επιτροπή 10/08/2020 Αρ. Αποφ.: 207/2020
Διαγραφή χρεώσεων Κ.Ο.Κ
Οικονομική Επιτροπή 10/08/2020 Αρ. Αποφ.: 207/2020
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. και Δ.Τ. μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων
Οικονομική Επιτροπή 29/07/2020 Αρ. Αποφ.: 201/2020
Διαγραφή χρέωσης παραβάσης Κ.Ο.Κ.
Οικονομική Επιτροπή 29/07/2020 Αρ. Αποφ.: 200/2020
«Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων».
Οικονομική Επιτροπή 06/07/2020 Αρ. Αποφ.: 180/2020
Διαγραφή χρηματικών καταλόγων από ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ Δ.Τ., Δ.Φ. και Τ.Α.Π> από την E…….. Α.Ε.
Οικονομική Επιτροπή 23/06/2020 Αρ. Αποφ.: 171/2020
Αίτηση Διαγραφής χρέωσης Τ.Α.Π. και προστίμου λόγω ανακριβούς δήλωσης ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος
Οικονομική Επιτροπή 23/06/2020 Αρ. Αποφ.: 170/2020
Αίτηση Διαγραφής χρέωσης Τ.Α.Π. και προστίμου λόγω ανακριβούς δήλωσης ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος
Οικονομική Επιτροπή 23/06/2020 Αρ. Αποφ.: 169/2020
Αίτηση Διαγραφής χρέωσης Τ.Α.Π. και προστίμου λόγω ανακριβούς δήλωσης ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος
Οικονομική Επιτροπή 23/06/2020 Αρ. Αποφ.: 168/2020
Αίτηση Διαγραφής χρεώσεων Δ.Τ. και Δ.Φ καθώς και προστίμων λόγω ανακριβούς δήλωσης ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος
Οικονομική Επιτροπή 23/06/2020 Αρ. Αποφ.: 167/2020
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. και Δ.Τ. & Δ.Φ. μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων
Οικονομική Επιτροπή 10/06/2020 Αρ. Αποφ.: 156/2020
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. και Δ.Τ. μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων
Οικονομική Επιτροπή 10/06/2020 Αρ. Αποφ.: 155/2020
«Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων».
Οικονομική Επιτροπή 26/03/2020 Αρ. Αποφ.: 112/2020
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr