Αποτελέσματα αναζήτησης

Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για την εξυπηρέτηση του Σχολικού συγκροτήματος επί της οδού Δρυόπιδος αρ. 9 (Διαβίβαση της αριθ. 106/2022 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Δημοτικό Συμβούλιο 14/12/2022 Αρ. Αποφ.: 310/2022
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος αρ. 21 (Διαβίβαση της αριθ. 105/2022 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Δημοτικό Συμβούλιο 14/12/2022 Αρ. Αποφ.: 309/2022
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Χαρ. Τρικούπη αρ. 52 (Διαβίβαση της αριθ. 104/2022 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Δημοτικό Συμβούλιο 14/12/2022 Αρ. Αποφ.: 308/2022
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Καραϊσκάκη αρ. 21 (Διαβίβαση της αριθ. 103/2022 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Δημοτικό Συμβούλιο 14/12/2022 Αρ. Αποφ.: 307/2022
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης (Διαβίβαση της αριθ. 102/2022 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Δημοτικό Συμβούλιο 14/12/2022 Αρ. Αποφ.: 306/2022
Κατασκευή ράμπας επί του πεζοδρομίου στην οδό Σ. Τ. αρ. … (Διαβίβαση της αριθ. 101/2022 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Δημοτικό Συμβούλιο 14/12/2022 Αρ. Αποφ.: 305/2022
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Φ. αρ. …. (Διαβίβαση της αριθ. 100/2022 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Δημοτικό Συμβούλιο 14/12/2022 Αρ. Αποφ.: 304/2022
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού ……… αρ. …. (Διαβίβαση της αριθ. 99/2022 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Δημοτικό Συμβούλιο 14/12/2022 Αρ. Αποφ.: 303/2022
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κ. αρ. …. (Διαβίβαση της αριθ. 98/2022 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Δημοτικό Συμβούλιο 14/12/2022 Αρ. Αποφ.: 302/2022
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού ………. αρ. … (Διαβίβαση της αριθ. 97/2022 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Δημοτικό Συμβούλιο 14/12/2022 Αρ. Αποφ.: 301/2022
«Έγκριση ή μη της αρ. πρωτ.: 29650/11-11-2022 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών»
Δημοτικό Συμβούλιο 14/12/2022 Αρ. Αποφ.: 300/2022
«Έγκριση ή μη της αρ. πρωτ.: 30142/16-11-2022 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών»
Δημοτικό Συμβούλιο 14/12/2022 Αρ. Αποφ.: 299/2022
«Έγκριση ή μη της αρ. πρωτ.: 28500/06-12-2022 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών»
Δημοτικό Συμβούλιο 14/12/2022 Αρ. Αποφ.: 298/2022
Έγκριση ή μη της αρ. πρωτ.: 25963/06-10-2022 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών
Δημοτικό Συμβούλιο 14/12/2022 Αρ. Αποφ.: 297/2022
«Έγκριση ή μη της αρ. πρωτ.: 13201/19-05-2022 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών»
Δημοτικό Συμβούλιο 14/12/2022 Αρ. Αποφ.: 296/2022
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 id="271" title="Φόρμα Επικοινωνίας"]