Αποτελέσματα αναζήτησης

Διαβίβαση της 1/2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
Δημοτικό Συμβούλιο 28/01/2019 Αρ. Αποφ.: 22/2019
Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και προστίμου Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου της κας Αντωνίου Αικατερίνης
Δημοτικό Συμβούλιο 15/01/2019 Αρ. Αποφ.: 19/2019
Διαγραφή χρεώσεων Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος της κας Τσαντούλη Μαρουσώς
Δημοτικό Συμβούλιο 15/01/2019 Αρ. Αποφ.: 20/2019
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. 2018 της κας Τίτα Κωνσταντίνας
Δημοτικό Συμβούλιο 15/01/2019 Αρ. Αποφ.: 16/2019
Διαγραφή χρέωσης Τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων του κ. Γκουγκούση Σπυρίδωνα
Δημοτικό Συμβούλιο 15/01/2019 Αρ. Αποφ.: 18/2019
Διαγραφή και επιστροφή προστίμου Τ.Α.Π. του κ. Κουτσούγερα Λεωνίδα
Δημοτικό Συμβούλιο 15/01/2019 Αρ. Αποφ.: 21/2019
Εισήγηση κοπής δένδρων στην οδό Φιλοθέης 27-29 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 1/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 15/01/2019 Αρ. Αποφ.: 2/2019
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Αγ. Γλυκερίας 5 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 2/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 15/01/2019 Αρ. Αποφ.: 3/2019
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. 2018 μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου της κας Ξεφτέρη Αναστασίας
Δημοτικό Συμβούλιο 15/01/2019 Αρ. Αποφ.: 17/2019
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 537/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7Ζ1ΓΩ9Λ-ΕΦΨ 24/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 458ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων – εργ. Σ.5
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω3Φ0Ω9Λ-Ψ6Ξ 24/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 442ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου (εργολαβία 2017)».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 678ΞΩ9Λ-ΖΣΚ 24/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 441ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. για το έργο «Συντήρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων πεζοδρομίων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων δημοτικών οδών – Εργολαβία 2016
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΛΨΨΩ9Λ-Κ18 24/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 440ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Ανακατασκευή Αθλητικών Εγκατα-στάσεων – Εργολαβία 2016 Δήμου Γαλατσίου Ν. Αττικής
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ε39Ω9Λ-ΩΗΠ 24/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 439ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας Δήμου Γαλατσίου και Δήμου Αθηναίων με στόχο τη συνεργασία των δύο δήμων για τον εξωραϊσμό, την προστασία και την αναβάθμιση του Λόφου του Παιδιού.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 64ΒΨΩ9Λ-8Φ7 24/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 425ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 404 "Not Found"]