Αποτελέσματα αναζήτησης

2022.106_ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ-ΑΝΑΠΗΡΙΚΗΣ-ΘΕΣΗΣ-ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ_ΕΠΖ-24
Δημοτικό Συμβούλιο 10/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 106/2022Αρ. Αποφ.: 106/2022ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
2022.105 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΖ 23
Δημοτικό Συμβούλιο 10/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 105/2022Αρ. Αποφ.: 105/2022ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
2022.104 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΖ 22
Δημοτικό Συμβούλιο 10/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 104/2022Αρ. Αποφ.: 104/2022ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
2022.97 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΖ 27
Δημοτικό Συμβούλιο 10/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 97/2022Αρ. Αποφ.: 97/2022ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
2022.96 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΖ 26
Δημοτικό Συμβούλιο 10/05/2022 Αρ. Αποφ.: 96/2022ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση ή μη άδειας εισόδου – εξόδου και δημιουργίας ράμπας για το κατάστημα επί της οδού Ηχούς 3 και Έρσης (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 19/2022 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 29/03/2022 Αρ. Αποφ.: 91/2022
Τοποθέτηση εμποδίων για τη διευκόλυνση των προγραμμάτων αποκομιδής απορριμμάτων (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 18/2022 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 29/03/2022 Αρ. Αποφ.: 90/2022
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Μ. Μπότσαρη αρ. 16 και επί της νησίδας μεταξύ των οδών Μ. Μπότσαρη - Κουντουριώτου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 17/2022 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 29/03/2022 Αρ. Αποφ.: 89/2022
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Κλεάρχου από αρ. 2 έως αρ. 8 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 15/2022 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 29/03/2022 Αρ. Αποφ.: 87/2022
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Κλεάρχου από αρ. 2 έως αρ. 8 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 15/2022 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 29/03/2022 Αρ. Αποφ.: 87/2022
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Πάρνηθος αρ. 85 – 87 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 14/2022 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 29/03/2022 Αρ. Αποφ.: 86/2022
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Καραολή και Δημητρίου αρ. 53 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 13/2022 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
Δημοτικό Συμβούλιο 29/03/2022 Αρ. Αποφ.: 85/2022
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού …….. αρ. … (Διαβίβαση της αριθ. 12/2022 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Δημοτικό Συμβούλιο 29/03/2022 Αρ. Αποφ.: 84/2022
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού ……. έναντι του αρ. … (Διαβίβαση της αριθ. 11/2022 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Δημοτικό Συμβούλιο 29/03/2022 Αρ. Αποφ.: 83/2022
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού ……. αρ. … (Διαβίβαση της αριθ. 10/2022 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Δημοτικό Συμβούλιο 29/03/2022 Αρ. Αποφ.: 82/2022
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr