Αποτελέσματα αναζήτησης

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 12713/22-04-2019 αίτησης του Εξωραϊστικού Συλλόγου Πανοράματος Γαλατσίου για απαλλαγή Δημοτικών Τελών
Δημοτικό Συμβούλιο 23/10/2019 Αρ. Αποφ.: 329/2019
Χορήγηση ή μη άδειας φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί των οδών Τραλλέων αρ. 97, Χριστιανουπόλεως αρ. 32, Αετοράχης αρ. 50 και Πλ. Κύπρου αρ. 6 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 84/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ)
Δημοτικό Συμβούλιο 23/10/2019 Αρ. Αποφ.: 328/2019
Χορήγηση ή μη άδειας φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί της οδού Ευριπίδου και Ήρας αρ. 29 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 83/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ).
Δημοτικό Συμβούλιο 23/10/2019 Αρ. Αποφ.: 327/2019
Τοποθέτηση καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στη διασταύρωση των οδών Μεσσηνίας και Πλάτωνος (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 82/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ).
Δημοτικό Συμβούλιο 23/10/2019 Αρ. Αποφ.: 326/2019
Τοποθέτηση καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στην διασταύρωση των οδών Πρωτοπαπαδάκη και Ρόδου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 81/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 23/10/2019 Αρ. Αποφ.: 325/2019
Τοποθέτηση καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στην διασταύρωση των οδών Τεώ και Πλυτά (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 80/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.)».
Δημοτικό Συμβούλιο 22/10/2019 Αρ. Αποφ.: 324/2019
Χορήγηση ή μη άδειας διαγράμμισης της εισόδου χώρου στάθμευσης στην οδό Ευριπίδου αριθ. 4 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 79/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 22/10/2019 Αρ. Αποφ.: 323/2019
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Απειράνθου αριθ. 11 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 78/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 22/10/2019 Αρ. Αποφ.: 322/2019
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Διδύμων αριθ. 7 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 77/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 22/10/2019 Αρ. Αποφ.: 321/2019
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Φιγαλείας αριθ. 29» (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 76/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 22/10/2019 Αρ. Αποφ.: 320/2019
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αετοράχης αριθμ. 34 και στο τμήμα πεζοδρομίου έναντι της πλατείας Λιναρά μεταξύ των οδών Αετοράχης και Δρίσκου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 75/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 22/10/2019 Αρ. Αποφ.: 319/2019
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος» (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 74/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 22/10/2019 Αρ. Αποφ.: 318/2019
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αγ. Αναργύρων αριθμ. 9 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 73/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 22/10/2019 Αρ. Αποφ.: 317/2019
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Παρθενόπης αριθ. 5 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 72/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 22/10/2019 Αρ. Αποφ.: 316/2019
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Καρασούτσα 20 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 71/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 22/10/2019 Αρ. Αποφ.: 315/2019
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr