Αποτελέσματα αναζήτησης

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΨΩ9Λ-0ΜΘ 17/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 38698ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΟΜ.ΠΡΟΣ. ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ (18) ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΨΩ9Λ-9ΣΘ 17/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 38697ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΨΩ9Λ-24Ζ 17/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 38696ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΨΩ9Λ-ΠΑ4 17/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 38690ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Β΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Ν.Π. «Ορ-γανισμός Κοινωνικής Πρoστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Γαλατσίου» οικ. έτους 2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Ο7Ω9Λ-Ο63 14/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 38633ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Ν.Π. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικον. έτους 2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΒΩ9Λ-80Α 13/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 38634ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 291/2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΧ5Ω9Λ-ΧΜΦ 02/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 33122ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 281/2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΧ5Ω9Λ-8Θ6 02/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 33129ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 280/2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΧ5Ω9Λ-ΗΕΩ 02/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 33128ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.251/2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΧ5Ω9Λ-Κ0Θ 02/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 32957ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣ1Ω9Λ-ΑΝΧ 18/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 29053ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣ1Ω9Λ-ΧΧΔ 18/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 29050ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Καθορισμός ύψους ειδικού τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων – Διαβίβαση της υπ’ αρ. 119/2011 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣ9Ω9Λ-Α45 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 27572ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Καθορισμός συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων – διαβίβαση της υπ’ αρ. 117/2011 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣ9Ω9Λ-ΨΛΩ 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 27582ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Καθορισμός συντελεστών τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων διέλευσης – Διαβίβαση της υπ’ αρ. 118/2011 απόφασης- εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣ9Ω9Λ-ΞΧΦ 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 27628ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr