Αποτελέσματα αναζήτησης

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΝΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΩΓΩ9Λ-Ψ96 11/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 11419ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΝΠ "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ -ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΩΓΩ9Λ-3ΛΒ 11/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 11418ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης εφαρμογής προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης οικονομικά αδυ-νάτων κατοίκων του Δήμου μας ΠΑΣΧΑ 2012
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΩΚΩ9Λ-ΑΡ0 06/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 11039ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΕΡΓΟΔΗΜΟΣ" ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 4
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β445Ω9Λ-ΟΙΒ 20/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 8010ΑΛΛΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ" ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β443Ω9Λ-ΨΦΟ 15/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 8011ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Α΄ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ" ΕΤΟΥΣ 2012
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β443Ω9Λ-ΕΑΙ 15/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 8009ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ κ. ΝΤΑΛΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β44ΗΩ9Λ-ΒΑΨ 07/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 6534ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ κ. ΤΣΟΥΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β44ΗΩ9Λ-90Α 07/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 6554ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ κ. ΞΥΛΙΚΙΩΤΗ ΗΛΙΑ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β44ΗΩ9Λ-ΨΙ2 07/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 6553ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ κ. ΜΑΡΓΟΥΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β44ΗΩ9Λ-6ΨΛ 07/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 6552ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΤΗΣ κ. ΛΥΡΑ ΜΑΡΙΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β44ΗΩ9Λ-6ΛΖ 07/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 6551ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ κ. ΜΑΡΓΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β44ΗΩ9Λ-ΤΥΕ 07/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 6550ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ κ. ΜΠΑΤΡΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β44ΗΩ9Λ-5ΚΨ 07/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 6549ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ κ. ΠΙΤΣΙΝΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β44ΗΩ9Λ-Δ1Η 07/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 6548ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ κ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β44ΗΩ9Λ-ΙΚΙ 07/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 6546ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr