Αποτελέσματα αναζήτησης

Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Απο-κατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 7/9/1999 στην Ασβεστοκά-μινο που βρίσκεται στο Ο.Τ.51/τ.98 του Δήμου Γαλατσίου».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝ5Ω9Λ-ΝΥΘ 16/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 1506ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μελέτης εφαρμογής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 7/9/1999 στην Ασβεστοκάμινο που βρίσκεται στο Ο.Τ.51/τ.98 του Δήμου Γαλατσίου».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝ5Ω9Λ-ΟΙΞ 16/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 1503ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο της κ. Κουκουβάου Ευαγγελίας επί της οδούΤέω αρ. 83 και Πλυτά 8.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝΤΩ9Λ-ΓΣΒ 10/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 46756ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝ1Ω9Λ-ΜΣΖ 02/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 46755ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου μας οικον. έτους 2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝ1Ω9Λ-ΥΝΚ 02/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 46760ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη Απόφασης Ανάθεσης στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ της έκδοσης και διάθεσης στο Δήμο διατακτικών υλοποίησης του Προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης Οικονομικά Αδυνάτων κατοίκων του Δήμου μας ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝ1Ω9Λ-ΓΗΟ 02/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 46766ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αντικατάσταση τακτικού μέλους της ΔΕΠ (εκπροσώπου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών «η Αθηνά»)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝ1Ω9Λ-Μ44 02/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 46759ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση σε τράπεζα των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝ1Ω9Λ-ΓΥΚ 02/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 46758ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου μας οικον. έτους 2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝ1Ω9Λ-7ΧΦ 02/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 46757ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.296/2011 ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4568Ω9Λ-Ν2Ρ 12/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 42076ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Διαβίβαση εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό συντελεστών τελών Καθαριότητας και Φωτισμού οικ. έτους 2012 (ανταποδοτικά)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΣΩ9Λ-8ΤΧ 06/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 43974ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου μας οικον. έτους 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΣΩ9Λ-ΝΗΘ 06/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 43958ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΞΩ9Λ-ΡΤ0 25/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 42089ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΞΩ9Λ-ΕΜΖ 25/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 42067ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΚΩ9Λ-Φ24 24/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 42088ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr