Αποτελέσματα αναζήτησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΚΩ9Λ-9ΧΛ 24/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 42086ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΚΩ9Λ-ΨΓΔ 24/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 42085ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΚΩ9Λ-ΥΩΕ 24/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 42083ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε. ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΟΤΑΝ ΣΥΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ Ν.3584/2007
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΚΩ9Λ-ΕΓΞ 24/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 375ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4576Ω9Λ-ΣΧΝ 18/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 42064ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εκλογή νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ Γαλατσίου»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Ο0Ω9Λ-ΚΔΚ 26/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 39548ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός νέου τακτικού μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Μανιάτη
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Ο0Ω9Λ-ΘΗΑ 26/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 39457ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή παραίτησης της κ. Αλιμπέρτη Μαρίας από το αξίωμα της Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Ο0Ω9Λ-ΖΚΝ 26/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 39546ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή παραίτησης του κ. Ιωάννη Μανιάτη από το αξίωμα του Προέδρου του Δ.Σ. και από μέλος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Ο0Ω9Λ-ΩΑΞ 26/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 39545ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αντικατάσταση μελών της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Εκπαίδευσης
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Ο0Ω9Λ-9ΣΟ 26/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 39543ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση απολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2010 του Δήμου Γαλατσίου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Ο0Ω9Λ-ΛΨΠ 26/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 39450ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Ο1Ω9Λ-Ι6Θ 24/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 38718ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Ο1Ω9Λ-4ΙΝ 24/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 38715ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΨΩ9Λ-ΞΕΠ 17/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 38710ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΨΩ9Λ-ΡΨΥ 17/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 38707ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr