Αποτελέσματα αναζήτησης

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση της Επιτροπής των άρθρων 192 , 194 & 201του Ν. 3463/06 για τη διενέργεια δημοπρασιών εκμίσθωσης – μίσθωσης ακινήτων πραγμάτων του Δήμου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩ9Λ-Γ4 20/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 11640ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση της Επιτροπής για τη καταστροφή πεπαλαιωμένου υλικού του Δήμου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩ9Λ-ΕΑ 20/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 11662ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση Επιτροπής
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩ9Λ-9Δ 20/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 11637ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Καθορισμός συντελεστών τελών διαφήμισης – διαβίβασης
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩ9Λ-Γ 20/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 11286ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ορισμός μελών Επιτροπής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης εργασιών
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩ9Λ-Κ 20/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 11633ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Διατήρηση των συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας για το οικ. έτος 2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩ9Λ-9 20/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 11284ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α1ΤΩ9Λ-1 18/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 7973ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Παραχώρηση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευσης
Δημοτικό Συμβούλιο 30/11/-0001 Αρ. Αποφ.: 180/2020ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
Δημοτικό Συμβούλιο 30/11/-0001 Αρ. Αποφ.: 223/2020
ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 2
Δημοτικό Συμβούλιο 30/11/-0001 Αρ. Αποφ.: 224/2020
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Δημοτικό Συμβούλιο 30/11/-0001 Αρ. Αποφ.: 226/2020
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Σ. Δ
Δημοτικό Συμβούλιο 30/11/-0001 Αρ. Αποφ.: 227/2020
2020.228_ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ-Ή-ΜΗ-ΑΝΑΠΗΡΙΚΗΣ-ΘΕΣΗΣ-ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.
Δημοτικό Συμβούλιο 30/11/-0001 Αρ. Αποφ.: 228/2020
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr