Αποτελέσματα αναζήτησης

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΨΩ9Λ-ΩΕ2 17/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 38706ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ."ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ¨ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΨΩ9Λ-ΛΡΓ 17/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 38705ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ" ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΨΩ9Λ-Δ5Ξ 17/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 38704ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ Ν.Π." ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ" ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΨΩ9Λ-ΝΡΜ 17/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 38663ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΨΩ9Λ-7ΤΓ 17/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 38700ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΨΩ9Λ-0ΜΘ 17/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 38698ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΟΜ.ΠΡΟΣ. ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ (18) ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΨΩ9Λ-9ΣΘ 17/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 38697ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΨΩ9Λ-24Ζ 17/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 38696ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΨΩ9Λ-ΠΑ4 17/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 38690ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Β΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Ν.Π. «Ορ-γανισμός Κοινωνικής Πρoστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Γαλατσίου» οικ. έτους 2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Ο7Ω9Λ-Ο63 14/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 38633ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Ν.Π. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικον. έτους 2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΒΩ9Λ-80Α 13/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 38634ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 291/2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΧ5Ω9Λ-ΧΜΦ 02/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 33122ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 281/2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΧ5Ω9Λ-8Θ6 02/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 33129ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 280/2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΧ5Ω9Λ-ΗΕΩ 02/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 33128ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.251/2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΧ5Ω9Λ-Κ0Θ 02/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 32957ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr