Αποτελέσματα αναζήτησης

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣ1Ω9Λ-ΑΝΧ 18/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 29053ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣ1Ω9Λ-ΧΧΔ 18/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 29050ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Καθορισμός ύψους ειδικού τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων – Διαβίβαση της υπ’ αρ. 119/2011 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣ9Ω9Λ-Α45 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 27572ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Καθορισμός συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων – διαβίβαση της υπ’ αρ. 117/2011 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣ9Ω9Λ-ΨΛΩ 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 27582ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Καθορισμός συντελεστών τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων διέλευσης – Διαβίβαση της υπ’ αρ. 118/2011 απόφασης- εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣ9Ω9Λ-ΞΧΦ 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 27628ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου μας οικον. έτους 2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣ9Ω9Λ-Ω6Γ 12/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 27637ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΗΩ9Λ-4 17/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 23405ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για αντιολισθηρα οδοστρώματα
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α36Ω9Λ-Χ 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 14160ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για συγχώνευση των δύο ΝΠΔΔ του Δήμου Γαλατσίου με την επωνυμία α) «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» και β) «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» και σύσταση ενός νέου ενιαίου ΝΠ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩ9Λ-Α 19/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 7056ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για συγχώνευση των δύο ΝΠΔΔ του Δήμου Γαλατσίου με την επωνυμία α) «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ– ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» και β) « ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» και σύσταση ενός νέου ενιαίου ΝΠΔΔ κατά τις διατάξεις
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩ9Λ-7 19/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 7057ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Αναμόρφωση προυπολογισμού εσόδων και εξόδων του δήμου μας οικ. έτους 2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩ9Λ-Α 09/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 14238ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Αναμόρφωση προυπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου μας οικ. έτους 2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩ9Λ-9 09/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 12931ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του ως μέλους της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2010
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΒΩ9Λ-Ζ 03/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 12973ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Υπόδειξη δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της Επιτροπής Καθορισμού Τμήματος των προς εκποίηση, κινητών πραγμάτων του Δήμου, της παρ. 1 του άρθρου 199 σε συνδυασμό με την παρ.5 του άρθρου 186 του 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), για το έτο
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΒΩ9Λ-0 03/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 11663ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του άρθρου 28 της Υπ. Απόφασης 11389/93 (Νέος Κανονισμός Προμηθειών)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩ9Λ-Κ 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 11620ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr