Αποτελέσματα αναζήτησης

Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Αγ. Γλυκερίας 5
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 14/01/2019 Αρ. Αποφ.: 2/2019
Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών – πρατήριο άρτου, επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος – αναψυκτήριο της κ. Μαρέτση Κυριακούλας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΩΑ2Ω9Λ-4Ρ1 21/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 69ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα επί της Λ. Γαλατσίου 125 της κ. Ευσταθίου Κωνσταντίνας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ψ1ΡΥΩ9Λ-Ψ6Θ 04/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 68ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος (ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 600ΓΩ9Λ-133 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 48.2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος (ΛΥΠΗΜΕΝΟΣ ΒΑΪΟΣ)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΘΥΧΩ9Λ-ΣΡ0 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 48.1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΖΑΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 788ΙΩ9Λ-7ΕΚ 25/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 44.1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω4Ζ0Ω9Λ-Χ20 27/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 36.2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΜΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΝΗ0Ω9Λ-ΠΝΚ 27/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 36.1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Ι. ΛΥΜΠΕΡΗΣ – Ι. ΔΟΥΡΑΚΗΣ Ο.Ε.)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 60ΒΧΩ9Λ-2ΗΘ 13/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 33.4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (DALIPI RUDINA)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 7327Ω9Λ-7Ο5 13/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 33.3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΠΟΥΛΟ-ΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΦ0ΤΩ9Λ-8Ε9 13/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 33.2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (FOOD PLUS ΑΕΒΕ)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΤΖΑΩ9Λ-ΑΞΩ 13/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 33.1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στην επιχείρηση αναψυχής Καφετέρια – Μπαρ της κ. Σαφλαγιούρα Παναγιώτας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 66ΓΖΩ9Λ-ΒΙΧ 20/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 22ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στην επιχείρηση μαζικής εστίασης διάθεσης προχείρου γεύματος (αναψυκτήριο) επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια) του κ. Σιδερή Νικολάου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω14ΙΩ9Λ-505 20/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 21ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω83ΘΩ9Λ-ΥΦΝ 20/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 20.5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 404 "Not Found"]