Αποτελέσματα αναζήτησης

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Πανός αρ. 4
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 19/11/2019 Αρ. Αποφ.: 96/2019
Εισήγηση κοπής τεσσάρων (4) ξερών δένδρων στη συμβολή των οδών Ευριπίδου και Μεσσηνίας 40
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 19/11/2019 Αρ. Αποφ.: 112/2019
Τοποθέτηση καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στη διασταύρωση των οδών Πρωτοπαπαδάκη και Ρόδου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 26/09/2019 Αρ. Αποφ.: 81/2019
Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Ανδριτσαίνης 66
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 26/09/2019 Αρ. Αποφ.: 90/2019
Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Άλτεως 2
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 26/09/2019 Αρ. Αποφ.: 88/2019
Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Λαμπρινής 26
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 26/09/2019 Αρ. Αποφ.: 87/2019
Εισήγηση κοπής δύο (2) δένδρων στην οδό Νάξου 56
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 26/09/2019 Αρ. Αποφ.: 86/2019
Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στη συμβολή των οδών Παπαφλέσσα 82 και Αιγοσθενών
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 26/09/2019 Αρ. Αποφ.: 85/2019
Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για τα καταστήματα επί των οδών Τράλλεων αρ. 97, Χριστιανουπόλεως αρ. 92, Αετοράχης αρ. 50 και Πλ. Κύπρου αρ. 6
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 26/09/2019 Αρ. Αποφ.: 84/2019
Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί της οδού Ευρυπίδου και Ήρας 29
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 26/09/2019 Αρ. Αποφ.: 83/2019
Τοποθέτηση καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στη διασταύρωση των οδών Μεσσηνίας και Πλάτωνος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 26/09/2019 Αρ. Αποφ.: 82/2019
Τοποθέτηση καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στη διασταύρωση των οδών Τεώ και Πλυτά
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 26/09/2019 Αρ. Αποφ.: 80/2019
Χορήγηση ή μη άδειας διαγράμμισης εισόδου χώρου στάθμευσης στην οδό Ευριπίδου αρ. 4
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 26/09/2019 Αρ. Αποφ.: 79/2019
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Απειράνθου αρ. 11
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 26/09/2019 Αρ. Αποφ.: 78/2019
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Διδύμων αρ. 7
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 26/09/2019 Αρ. Αποφ.: 77/2019
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr