Αποτελέσματα αναζήτησης

Έγκριση Διοργάνωσης κοινωνικής δράσης graffiti στα σχολεία του Δήμου Γαλατσίου και Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 343,48€ (τριακόσια σαράντα τρία ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά) σε βάρος του Κ.Α. 15-64730002, οικονομικού έτους 2018
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω19ΞΩ9Λ-ΔΥΛ 21/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 438ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξειδίκευση πίστωσης ποσού εξακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (694,40 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6495.0009, για την προμήθεια όρθιας βιτρίνας συντήρησης (ψυγείο) για τη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω5ΩΛΩ9Λ-ΚΧΖ 21/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 436ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξειδίκευση πίστωσης ποσού τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (496 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6495.0009, για την προμήθεια παλετοφόρου για τη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΦ0ΘΩ9Λ-ΕΣ5 21/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 435ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξειδίκευση πίστωσης ποσού τριακοσίων εβδομήντα δυο ευρώ (372 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6495.0009, για την προμήθεια τραπεζιού (πάγκου) εργασίας για τη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΒ10Ω9Λ-Θ9Α 21/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 434ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της 501/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί μείωσης ή απαλλαγής Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς ομάδες – κατοίκους του Δήμου μας έτους 2018
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 60ΨΑΩ9Λ-ΣΝ0 21/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 432ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 140-144 του Ν. 4270/2014
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΓΛΒΩ9Λ-Φ3Φ 21/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 431ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξειδίκευση πιστώσεων για την εκδήλωση εορτασμού για τα Θεοφάνεια 2019
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΧΑΛΩ9Λ-ΛΙ2 21/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 427ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΝΦ8Ω9Λ-Δ94 21/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 426ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 250/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΡ8ΙΩ9Λ-Σ3Τ 21/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 422ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού δυο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (2.300,00 €) σε βάρος Κ.Α. 00.6733.0001
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6696Ω9Λ-ΗΡΒ 20/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 433ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α. Επαναδιαβίβαση θέματος για λήψη απόφασης ανανέωσης – παράτασης μισθώματος του ακινήτου που μισθώνει ο Δήμος για στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου. Β. Καθορισμός μισθώματος και τυχόν επιβαρύνσεων
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ε61Ω9Λ-ΟΚΙ 20/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 430ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω968Ω9Λ-ΗΩ5 20/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 429ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7Μ0ΦΩ9Λ-4Ρ8 20/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 428ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΠΒΩΩ9Λ-Ω6Θ 20/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 421ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκφραση γνώμης επί της 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» οικ. έτους 2018»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω666Ω9Λ-ΣΛΔ 20/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 423ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 404 "Not Found"]