Αποτελέσματα αναζήτησης

Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΙΚΥΩ9Λ-ΟΑΦ 05/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 2.1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΙΚΥΩ9Λ-ΛΝ6 05/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 2.9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΙΚΥΩ9Λ-ΩΒ7 05/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 2.8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΙΚΘΩ9Λ-ΘΩ9 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 2.7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΙΚΘΩ9Λ-ΤΩ8 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 2.6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΙΚΘΩ9Λ-ΒΓΧ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 2.5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΙΚΘΩ9Λ-3ΘΜ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 2.4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος (ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΩ9Λ-ΠΝΜ 03/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 57ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛΩΝΩ9Λ-ΧΗΤ 28/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 55.1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση σε σώμα- εκλογή Αντιπροέδρου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΕΥΘΩ9Λ-0ΞΦ 06/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 1ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr