Αποτελέσματα αναζήτησης

Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΠΙΤΤΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΦΡ1Ω9Λ-616 20/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 20.4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΗΠΝΩ9Λ-ΨΤ8 20/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 20.3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ψ6Ρ2Ω9Λ-ΤΒΟ 20/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 20.2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Ι.Κ.Ε.)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 64ΜΤΩ9Λ-ΦΙΗ 20/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 20.1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση σε Σώμα – Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Κ0ΦΩ9Λ-Ξ87 20/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 19ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΜΠΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΔΑ1Ω9Λ-ΑΕΗ 24/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 1.1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΣΠΕΡΑΝΤΣΑ ΜΑΡΙΑ)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΔΧΕΩ9Λ-5ΨΓ 21/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 17.3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΜΠΙΘΗΜΗΤΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 75Δ0Ω9Λ-ΑΚΩ 21/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 17.2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (GENERAL WEB ACTIVITIES SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY Ι.Κ.Ε.)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 7Ν8ΗΩ9Λ-6ΝΣ 21/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 17.1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάκληση ή μη της άδειας και λειτουργίας της επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών – πρατήριο άρτου, επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος – αναψυκτήριο της κ. Μαρέτση Κυριακούλας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6678Ω9Λ-Β18 14/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΘΕΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΛΜΛΩ9Λ-5Β8 02/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 1.2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ (QUALITY TASTE A.E.) εντός Άλσους Βεΐκου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 7ΚΟΚΩ9Λ-ΓΧΞ 26/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 118.5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Προέγκριση ίδρυσης ΚΥΕ του κ. ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 7Η9ΑΩ9Λ-5Ε7 26/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 118.4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Προέγκριση ίδρυσης ΚΥΕ «Επιχείρηση μαζικής εστίασης προσφοράς πρόχειρου γεύματος (αναψυκτήριο)» εντός καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 7Η59Ω9Λ-ΣΟ6 26/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 118.3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΜΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω3Λ7Ω9Λ-Ι26 26/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 118.2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 404 "Not Found"]