Αποτελέσματα αναζήτησης

Έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου ‘Επισκευή αύλειων χώρων και διαγραμμίσεις διαβάσεων πέριξ των σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου’
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΟΖΞΩ9Λ-Π0Φ 06/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 523ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 27608/22-11-2018 γνωμοδότησης επιτροπής βάση του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΛΨΩΩ9Λ-ΦΞΔ 23/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 522ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 18ο Μονομελούς στις 12.12.2018, σε ανακοπή που άσκησε o Γεώργιος Δημητρόπουλος (ΓΑΚ 10400/2011) κατά του Δήμου Γαλατσίου κ.λ.π.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΣΘΧΩ9Λ-Θ00 21/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 520ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.000,00€ στο όνομα του υπαλλήλου Παπαδάκη Μιχαήλ για έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων (Φορτηγών – απορ/φορων)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 96ΕΜΩ9Λ-ΜΣΛ 21/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 518ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 657,47€ στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου AΞΑΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ πληρωμής στον ΔΕΔΔΗΕ ποσού για δαπάνη τοποθέτησης 11 νέων φωτιστικών σε οδούς του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΞΨ9Ω9Λ-ΠΧΩ 21/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 517ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 167,40€ στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ πληρωμής στον ΔΕΔΔΗΕ ποσού για δαπάνη αντικατάστασης και μετατόπισης παροχής πίλαρ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 73ΗΔΩ9Λ-ΩΦΦ 21/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 516ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.745,12€ στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου ANAΓΝΩΣΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ πληρωμής στον ΔΕΔΔΗΕ ποσού για τοποθέτηση νέας παροχής και επαύξηση ισχύος σε υπάρχουσα επί της οδού Πρωτοπαπαδάκη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΚ6ΙΩ9Λ-ΟΡΒ 21/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 515ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.337,64€ στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου ΡΟΔΙΤΟΥ ΧΑΡΙΣ πληρωμής στον ΔΕΔΔΗΕ ποσού για επέκταση φωτιστικού δικτύου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΘΦ8Ω9Λ-ΔΕΗ 21/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 514ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας συμβούλου σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 733ΨΩ9Λ-Ρ7Χ 21/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 513ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
8η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ3Ξ9Ω9Λ-ΙΩ7 21/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 512ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.190,00€ στο όνομα της υπαλλήλου Στεφανοπούλου Σταυρούλα για αγορά εισιτηρίων Αστικών συγκοινωνιών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΕΑ4Ω9Λ-0ΥΛ 21/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 511ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Οκτώβριο έτους 2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 613ΨΩ9Λ-7ΙΘ 21/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 510ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο της σύνταξης γνωμοδότησης για την δυνατότητα του εξωδικαστικού συμβιβασμού υπόθεσης των κ.κ. Σαράντη Πατρινού κ.λ.π.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΨΖΘΩ9Λ-ΔΥ5 15/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 507ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της υπ. αρ. 472/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και καθορισμός συντελεστών τέλους καθαριότητας και φωτισμού έτους 2019 κατόπιν του υπ. αρ. 96415/31236/02-11-2018 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 64Η0Ω9Λ-ΨΝ5 15/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 504ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση σε δικηγόρο του επαναπροσδιορισμού των 7923/12 & 7888/12 εφέσεων των κ.κ. Πετρίδης κ.λ.π. και του Δήμου Γαλατσίου αντίστοιχα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΨΓ7Ω9Λ-ΓΒ9 14/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 505ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr