Αποτελέσματα αναζήτησης

«Διαγραφή χρέωσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ. ».
Οικονομική Επιτροπή 05/03/2020 Αρ. Αποφ.: 80/2020
«Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων».
Οικονομική Επιτροπή 05/03/2020 Αρ. Αποφ.: 79/2020
«Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. 2019».
Οικονομική Επιτροπή 05/03/2020 Αρ. Αποφ.: 78/2020
«Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων».
Οικονομική Επιτροπή 05/03/2020 Αρ. Αποφ.: 77/2020
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος (αρ. πρωτ. 2906/03.02.2020 αίτηση)
Οικονομική Επιτροπή 21/02/2020 Αρ. Αποφ.: 59/2020
Διαγραφή πληρωμένων οφειλών
Οικονομική Επιτροπή 21/02/2020 Αρ. Αποφ.: 58/2020
Διαγραφή πληρωμένων οφειλών
Οικονομική Επιτροπή 21/02/2020 Αρ. Αποφ.: 57/2020
Διαγραφή τέλους ακίνητης περιουσίας (αρ. πρωτ. 2971/03.02.2020 δήλωση-αίτηση)
Οικονομική Επιτροπή 12/02/2020 Αρ. Αποφ.: 52/2020
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος (αρ. πρωτ. 2189/27.01.2020 αίτηση)
Οικονομική Επιτροπή 12/02/2020 Αρ. Αποφ.: 51/2020
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος (αρ. πρωτ. 2187/27.01.2020 αίτηση)
Οικονομική Επιτροπή 12/02/2020 Αρ. Αποφ.: 50/2020
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος (αρ. πρωτ. 1823/22.01.2020 υπ. δήλωση)
Οικονομική Επιτροπή 12/02/2020 Αρ. Αποφ.: 49/2020
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος (αρ. πρωτ. 1643/21.01.2020 υπ. δήλωση)
Οικονομική Επιτροπή 12/02/2020 Αρ. Αποφ.: 48/2020
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτισμάτων (αρ. πρωτ. 1661/21.01.2020 αίτηση)
Οικονομική Επιτροπή 12/02/2020 Αρ. Αποφ.: 47/2020
Διαγραφή χρεώσεων Τ.Α.Π. οικοπέδου
Οικονομική Επιτροπή 12/02/2020 Αρ. Αποφ.: 46/2020
Διαγραφή χρέωσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ
Οικονομική Επιτροπή 22/01/2020 Αρ. Αποφ.: 26/2020
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr