Αποτελέσματα αναζήτησης

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Χρ. Λαδά αρ. 27
Δημοτικό Συμβούλιο 22/02/2023 Αρ. Αποφ.: 49/2023
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Παπαφλέσσα αρ. 82
Δημοτικό Συμβούλιο 22/02/2023 Αρ. Αποφ.: 48/2023
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αετοράχης αρ. 32
Δημοτικό Συμβούλιο 22/02/2023 Αρ. Αποφ.: 47/2023
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Φιγαλείας αρ. 36
Δημοτικό Συμβούλιο 22/02/2023 Αρ. Αποφ.: 45/2023
Χορήγηση ή μη άδειας διαμόρφωσης ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ επί του πεζοδρομίου στην οδό Ήρας αρ. 24
Δημοτικό Συμβούλιο 22/02/2023 Αρ. Αποφ.: 44/2023
Μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί επί της οδού Πανός αρ. 4
Δημοτικό Συμβούλιο 22/02/2023 Αρ. Αποφ.: 43/2023
Μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί επί της οδού Κύκνων αρ. 22
Δημοτικό Συμβούλιο 22/02/2023 Αρ. Αποφ.: 42/2023
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Νάξου αρ. 48
Δημοτικό Συμβούλιο 22/02/2023 Αρ. Αποφ.: 41/2023
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Λέσβου αρ. 5
Δημοτικό Συμβούλιο 22/02/2023 Αρ. Αποφ.: 40/2023
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ναρκίσσου αρ. 14
Δημοτικό Συμβούλιο 22/02/2023 Αρ. Αποφ.: 39/2023
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 2/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ. σχετικά με την ύπαρξη απαγορευτικών πινακίδων στάθμευσης έναντι υφιστάμενου χώρου στάθμευσης επί της οδού Σερρών 14
Δημοτικό Συμβούλιο 22/02/2023 Αρ. Αποφ.: 38/2023
Διαβίβαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής για το Α΄ εξάμηνο 2022.
Δημοτικό Συμβούλιο 22/02/2023 Αρ. Αποφ.: 26/2023
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Πανός αρ. 23 (Διαβίβαση της αριθ. 6/2023 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Δημοτικό Συμβούλιο 31/01/2023 Αρ. Αποφ.: 18/2023
Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για την εξυπηρέτηση του Σχολικού συγκροτήματος επί της οδού Δρυόπιδος αρ. 9 (Διαβίβαση της αριθ. 106/2022 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Δημοτικό Συμβούλιο 14/12/2022 Αρ. Αποφ.: 310/2022
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος αρ. 21 (Διαβίβαση της αριθ. 105/2022 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Δημοτικό Συμβούλιο 14/12/2022 Αρ. Αποφ.: 309/2022
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr