Αποτελέσματα αναζήτησης

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ηροδότου αριθ. 13 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 56/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 24/09/2019 Αρ. Αποφ.: 259/2019
Διεξαγωγή έρευνας αξιολόγησης της Κοινωνικής Υπηρεσίας από τους ίδιους τους αποδέκτες των υπηρεσιών της
Δημοτικό Συμβούλιο 24/09/2019 Αρ. Αποφ.: 254/2019
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 22532/29-07-2019 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών
Δημοτικό Συμβούλιο 24/09/2019 Αρ. Αποφ.: 250/2019
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 22965/30-07-2019 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών
Δημοτικό Συμβούλιο 24/09/2019 Αρ. Αποφ.: 249/2019
Διαβίβαση της 1/2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
Δημοτικό Συμβούλιο 28/01/2019 Αρ. Αποφ.: 22/2019
Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και προστίμου Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου της κας Αντωνίου Αικατερίνης
Δημοτικό Συμβούλιο 15/01/2019 Αρ. Αποφ.: 19/2019
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Αγ. Γλυκερίας 5 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 2/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 15/01/2019 Αρ. Αποφ.: 3/2019
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. 2018 μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου της κας Ξεφτέρη Αναστασίας
Δημοτικό Συμβούλιο 15/01/2019 Αρ. Αποφ.: 17/2019
Διαγραφή χρεώσεων Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος της κας Τσαντούλη Μαρουσώς
Δημοτικό Συμβούλιο 15/01/2019 Αρ. Αποφ.: 20/2019
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. 2018 της κας Τίτα Κωνσταντίνας
Δημοτικό Συμβούλιο 15/01/2019 Αρ. Αποφ.: 16/2019
Διαγραφή χρέωσης Τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων του κ. Γκουγκούση Σπυρίδωνα
Δημοτικό Συμβούλιο 15/01/2019 Αρ. Αποφ.: 18/2019
Διαγραφή και επιστροφή προστίμου Τ.Α.Π. του κ. Κουτσούγερα Λεωνίδα
Δημοτικό Συμβούλιο 15/01/2019 Αρ. Αποφ.: 21/2019
Εισήγηση κοπής δένδρων στην οδό Φιλοθέης 27-29 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 1/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 15/01/2019 Αρ. Αποφ.: 2/2019
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 537/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7Ζ1ΓΩ9Λ-ΕΦΨ 24/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 458ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων – εργ. Σ.5
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω3Φ0Ω9Λ-Ψ6Ξ 24/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 442ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr