Αποτελέσματα αναζήτησης

Κατανομή 4ης Δόσης έτους 2018 συνολικού ποσού 102.935,36 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω4ΒΧΩ9Λ-7ΓΤ 20/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 424ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την άρση ή μη από την κυκλοφορία των με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 1010, ΚΗΗ 1018, ΚΗΙ 6072, ΚΗΙ 6922 και ΜΕ 30083 οχημάτων του Δήμου Γαλατσίου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΔ2ΥΩ9Λ-ΑΦΖ 04/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 416ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α. Λήψη απόφασης Ανανέωσης – Παράτασης Μισθωμάτων των ακινήτων που Μισθώνει ο Δήμος για στέγαση υπηρεσιών του. Β. Καθορισμός μισθωμάτων σύμφωνα με το Ν.3130/2003 και τυχών επιβαρύνσεων
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ0Ο3Ω9Λ-ΛΙΞ 03/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 413ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση εξόδων ταξιδιού στις Βρυξέλλες του Δημοτικού Συμβούλου κ. Σκληράκη Ιωάννη ως διαχειριστή – συντονιστή (project coordinator) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE CAT4HEAVY
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω2ΨΜΩ9Λ-2ΛΗ 03/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 412ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης περί εξωδικαστικού συμβιβασμού ή μη του Δήμου Γαλατσίου και των κ.κ. Σαράντη Πατρινού κλπ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΡΙ8Ω9Λ-Ζ34 03/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 405ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αντικατάσταση εκπροσώπων του Δήμου Γαλατσίου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, του οποίου είναι μέλος ο Δήμος μας
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Α41Ω9Λ-Σ0Ο 30/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 415ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού οχτακοσίων (800,00 €) σε βάρος Κ.Α. 00.6733.0001
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω5ΘΕΩ9Λ-84Α 30/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 414ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΔ8ΟΩ9Λ-3ΣΨ 30/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 411ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΚΙ7Ω9Λ-8Φ7 30/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 410ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξειδίκευση πίστωσης ποσού χιλίων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (1.488 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6473.0002, για την εκδήλωση Χριστουγεννιάτικα Παιχνιδομαγέματα
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 78ΗΗΩ9Λ-ΑΕΧ 30/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 409ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εκλογή ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και δύο (2) αναπληρωματικών, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών αυτής
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Λ7ΥΩ9Λ-ΓΑΗ 30/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 408ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 512/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΒΧΨΩ9Λ-ΩΙΝ 30/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 407ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Γαλατσίου στο Ο.Τ19/τομέα97 με τον χαρακτηρισμό Τμήματος αυτού σε κοινόχρηστο χώρο
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ξ4ΦΩ9Λ-ΦΣΥ 30/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 406ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατάρτιση Τεχνικού Πρόγραμματος οικ. Έτους 2019
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 64ΧΖΩ9Λ-8Θ8 29/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 402ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση ή μη λήψης προσφορών από τραπεζικά ιδρύματα και ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΔΑΞΩ9Λ-5Ω8 22/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 377ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 404 "Not Found"]