Αποτελέσματα αναζήτησης

Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΙΚΘΩ9Λ-ΤΩ8 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 2.6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΙΚΘΩ9Λ-ΒΓΧ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 2.5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΙΚΘΩ9Λ-3ΘΜ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 2.4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος (ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΩ9Λ-ΠΝΜ 03/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 57ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛΩΝΩ9Λ-ΧΗΤ 28/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 55.1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση σε σώμα- εκλογή Αντιπροέδρου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΕΥΘΩ9Λ-0ΞΦ 06/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 1ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΤΕΩ 73
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 30/11/-0001 Αρ. Αποφ.: 84/2020ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΜΗ ΘΕΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 15
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 30/11/-0001 Αρ. Αποφ.: 83/2020ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΜΗ ΘΕΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ Λ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 98
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 30/11/-0001 Αρ. Αποφ.: 82/2020ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ_ΠΡ. ΗΛΙΑ 7
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 30/11/-0001 Αρ. Αποφ.: 81/2020ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr