Αποτελέσματα αναζήτησης

Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩ9Λ-Ν 20/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 12703ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
εγκριση δέσμευσης πίστωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩ9Λ-Α 20/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 12720ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Εγκριση δέσμευσης πίστωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩ9Λ-Ε 20/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 12723ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩ9Λ-4 20/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 12722ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩ9Λ-Ρ 20/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 12721ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩ9Λ-Η 20/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 12713ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩ9Λ-Μ 19/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 12495ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Εγκριση δέσμευσης πίστωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩ9Λ-5 19/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 12492ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Εγκριση δέσμευσης πίστωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩ9Λ-Ν 19/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 12490ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩ9Λ-4 19/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 12469ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩ9Λ-Χ 19/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 12467ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Έγκριση δέσμευσης πίστωσης για την καταβολή τελών κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου AUDI
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩ9Λ-Λ 19/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 12289ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τη σύσταση λογαριασμού παγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2011
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩ9Λ-4 18/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 12086ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩ9Λ-Ψ 18/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 12204ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩ9Λ-8 18/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 12202ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr