Αποτελέσματα αναζήτησης

«Έκφραση γνώμης επί της Έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ Τριμήνου έτους 2018 του ΝΠΔΔ « Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΛΛΦΩ9Λ-Η00 22/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 375ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκφραση γνώμης επί του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου, οικ. έτους 2019
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Γ7ΥΩ9Λ-35Α 21/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 373ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου για τη δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού Μεσσηνίας 30 - 32
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω263Ω9Λ-ΓΑΚ 21/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 371ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκφραση γνώμης επί της Έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ Τριμήνου έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΣΚΕΩ9Λ-4Ψ9 19/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 374ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκφραση γνώμης επί του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου, οικ. έτους 2019
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΜΛΧΩ9Λ-ΔΣΗ 19/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 372ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της Απόφασης 206/18 για τον ορισμό Μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Γαλατσίου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΗΖΔΩ9Λ-ΙΓΟ 16/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 385ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7Μ2ΟΩ9Λ-3Λ7 16/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 384ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΝΣΜΩ9Λ-ΩΔΩ 16/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 383ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χρηματοδότηση Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Γαλατσίου για συμμετοχή στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της ΑΔΕΔΥ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΠΝ0Ω9Λ-4Τ6 16/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 380ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 10.000,00€ από τον Κ.Α. 00.6431.0001 «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής του έργου του Δήμου» για δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΛΡΣΩ9Λ-Α4Τ 16/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 379ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση προμήθειας – αποδοχή προσφοράς e – Pos Paycenter της Τράπεζας Πειραιώς ώστε να συνδεθεί με τη νέα ιστοσελίδα του Δήμου μας για τη δυνατότητα ηλεκτρονικής τακτοποίησης οφειλών των Δημοτών
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΤΑΙΩ9Λ-ΜΟΕ 16/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 376ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΣΔΑΩ9Λ-ΖΨ4 16/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 382ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΣΓ5Ω9Λ-1Κ4 16/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 381ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 291/2018 απόφασης για αντικατάσταση εκπροσώπου Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω8ΡΨΩ9Λ-Ι6Κ 07/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 366ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 490/2017 απόφασης για αντικατάσταση εκπροσώπου Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ξ05Ω9Λ-1ΚΥ 07/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 365ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 404 "Not Found"]