Αποτελέσματα αναζήτησης

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Παρθενόπης αριθ. 5 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 72/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 22/10/2019 Αρ. Αποφ.: 316/2019
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Καρασούτσα 20 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 71/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 22/10/2019 Αρ. Αποφ.: 315/2019
Κατασκευή ράμπας επί του πεζοδρομίου στην οδό Στ. Μακρυγιάννη αριθ. 14 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 70/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 22/10/2019 Αρ. Αποφ.: 314/2019
Χορήγηση ή μη έγκρισης παραχώρησης άδειας στάσης ενός οχήματος χρηματαποστολής προ της εισόδου του υποκαταστήματος της Τράπεζας ALPHA BANK (κατάστημα Λ. Γαλατσίου 141) επί της οδού Αγ. Γλυκερίας αριθ. 5 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 67/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 22/10/2019 Αρ. Αποφ.: 312/2019
Χορήγηση ή μη έγκρισης τοποθέτησης εμποδίων για την διευκόλυνση των προγραμμάτων αποκομιδής απορριμμάτων (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 66/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 22/10/2019 Αρ. Αποφ.: 311/2019
Χορήγηση ή μη έγκρισης τοποθέτησης εμποδίων επί του πεζοδρομίου στην οδό Καβάλας, μπροστά στον κοινόχρηστο χώρο (έναντι του αριθμού 25)» (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 65/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 22/10/2019 Αρ. Αποφ.: 310/2019
Χορήγηση ή μη έγκρισης τοποθέτησης εμποδίων επί της οδού Ζήριας αριθ. 2» (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 64/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ)
Δημοτικό Συμβούλιο 22/10/2019 Αρ. Αποφ.: 309/2019
Χορήγηση ή μη έγκρισης τοποθέτησης εμποδίων επί του πεζοδρομίου στην οδό Νιόβης (έναντι των αριθμών 23 – 25)» (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 63/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 22/10/2019 Αρ. Αποφ.: 308/2019
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 27306/30-09-2019 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών
Δημοτικό Συμβούλιο 22/10/2019 Αρ. Αποφ.: 305/2019
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 25900/16-09-2019 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών
Δημοτικό Συμβούλιο 22/10/2019 Αρ. Αποφ.: 304/2019
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 25656/12-09-2019 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών
Δημοτικό Συμβούλιο 22/10/2019 Αρ. Αποφ.: 303/2019
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 25622/12-09-2019 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών
Δημοτικό Συμβούλιο 22/10/2019 Αρ. Αποφ.: 302/2019
Εκδίκαση ενστάσεων κατά της με αρ. 406/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2019 Αρ. Αποφ.: 266/2019
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 10515/03-04-2019 αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Στέγη του Εφήβου» για απαλλαγή Δημοτικών Τελών
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2019 Αρ. Αποφ.: 222/2019
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κυβέλης αριθ. 9 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 59/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 24/09/2019 Αρ. Αποφ.: 262/2019
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr