Αποτελέσματα αναζήτησης

«Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Πενταγίων 5 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 37/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.)».
Δημοτικό Συμβούλιο 19/05/2020 Αρ. Αποφ.: 100/2020
Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στη οδό Ξάνθης 17 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 36/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 19/05/2020 Αρ. Αποφ.: 99/2020
Εισήγηση κοπής δυο (2) δένδρων εντός της Παιδικής Χαράς Πλ. Χατζησπύρου (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 34/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 19/05/2020 Αρ. Αποφ.: 98/2020
Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στη συμβολή των οδών Ορφέως & Αγ. Ειρήνης (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 33/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 19/05/2020 Αρ. Αποφ.: 97/2020
Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Πόρου 16 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 31/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 19/05/2020 Αρ. Αποφ.: 95/2020
Τοποθέτηση οριοδεικτών στην οδό Σκύρου αρ. 1 – 3 πριν τη συμβολή με την οδό Γορτυνίας, για τη διευκόλυνση διέλευσης των δρομολογίων που αφορούν στη λειτουργία της Γραμμής 1 Άνω Γαλάτσι – Λαμπρινή (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 30/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 19/05/2020 Αρ. Αποφ.: 94/2020
«Χορήγηση ή μη άδειας διαμόρφωσης ράμπας – πρόσβασης επί του πεζοδρομίου στην οδό ……. (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 29/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.)».
Δημοτικό Συμβούλιο 19/05/2020 Αρ. Αποφ.: 93/2020
«Χορήγηση ή μη άδειας διαγράμμισης προ της εισόδου χώρων στάθμευσης στα ακίνητα επί των οδών α) ……… και ….. και β) ….. (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 26/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.)».
Δημοτικό Συμβούλιο 19/05/2020 Αρ. Αποφ.: 92/2020
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό ……… αρ. … (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 24/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 19/05/2020 Αρ. Αποφ.: 91/2020
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό …….. αρ. … (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 23/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 19/05/2020 Αρ. Αποφ.: 90/2020
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό …….. αρ. …. (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 22/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 19/05/2020 Αρ. Αποφ.: 89/2020
«Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό ……. αρ. 24 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 21/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.)».
Δημοτικό Συμβούλιο 19/05/2020 Αρ. Αποφ.: 88/2020
Επανεξέταση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί με την 23/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και έχει τοποθετηθεί επί της οδού ……… αρ. ….. (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 20/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 19/05/2020 Αρ. Αποφ.: 87/2020
«Επανεξέταση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού ………….. αρ. …. (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 19/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.)».
Δημοτικό Συμβούλιο 19/05/2020 Αρ. Αποφ.: 86/2020
«Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού ………. αρ. … (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 18/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.)».
Δημοτικό Συμβούλιο 19/05/2020 Αρ. Αποφ.: 85/2020
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr