Αποτελέσματα αναζήτησης

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού ……. αρ. … (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 17/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 19/05/2020 Αρ. Αποφ.: 84/2020
«Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού ……… αρ. …. (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 16/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.)».
Δημοτικό Συμβούλιο 19/05/2020 Αρ. Αποφ.: 83/2020
Μεταφορά της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί με την με αρ. 562/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, από την οδό …… αρ. …. στην οδό …….. αρ. …. (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 15/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 19/05/2020 Αρ. Αποφ.: 82/2020
«Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού …. αρ. … (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 14/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 19/05/2020 Αρ. Αποφ.: 81/2020
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού ……… αρ. …. (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 13/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 19/05/2020 Αρ. Αποφ.: 80/2020
Χορήγηση παράτασης του έργου: «Επισκευή αύλειων χώρων και διαγραμμίσεις διαβάσεων πέριξ των σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου
Δημοτικό Συμβούλιο 19/05/2020 Αρ. Αποφ.: 76/2020
Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ 98/τ.98
Δημοτικό Συμβούλιο 19/05/2020 Αρ. Αποφ.: 77/2020
Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στη συμβολή των οδών Σαπφούς 8 & Πανδώρας 30 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 32/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 12/05/2020 Αρ. Αποφ.: 96/2020
«Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 30107/29-10-2019 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών».
Δημοτικό Συμβούλιο 27/02/2020 Αρ. Αποφ.: 35/2020
Ανάκληση της με αρ. 313/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβούλιου, σχετικά με την έγκριση της Κυκλοφοριακής Μελέτης προσωρινών ρυθμίσεων στην οδό Κουρτίου
Δημοτικό Συμβούλιο 21/01/2020 Αρ. Αποφ.: 16/2020
Περί καθορισμού των κωδικών του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2020, δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής
Δημοτικό Συμβούλιο 21/01/2020 Αρ. Αποφ.: 5/2020
Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Ανδριτσαίνης 66 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 90/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 12/11/2019 Αρ. Αποφ.: 352/2019
Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Άλτεως 2 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 88/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 12/11/2019 Αρ. Αποφ.: 351/2019
Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Λαμπρινής 26 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 87/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 12/11/2019 Αρ. Αποφ.: 350/2019
Εισήγηση κοπής δυο (2) δένδρων στην οδό Νάξου 56 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 86/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 12/11/2019 Αρ. Αποφ.: 349/2019
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr