Αλλαγή χώρων λειτουργίας Λαϊκών Αγορών από τον Ιανουάριο του 2022

21-12-2021 Ενημέρωση

Αλλαγή χώρων λειτουργίας Λαϊκών Αγορών από τον Ιανουάριο του 2022

Σύμφωνα με το με Α.Π. 1089977/20-12-2021 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών:

 

Αλλαγή χώρων λειτουργίας Λαϊκών Αγορών
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr