Αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας έως τις 22 Μαρτίου 2022 για την υποβολή αντιρρήσεων επί του αναρτημένου δασικού χάρτη

03-12-2021 Ενημέρωση

Αλλαγή στην καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τυχόν αντιρρήσεων επί του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη έως τις 22 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη, όπως τροποποιήθηκε από τη Διεύθυνση Δασών Αθηνών, με την 138946/8-11-2021 (ΑΔΑ: 9ΡΑΧΟΡ1Κ-ΦΕΘ).

Ειδικότερα από τη Διεύθυνση Δασών Αθηνών με την 5869/22-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΝΙΞΟΡ1Κ-21Β) απόφαση , είχε ανακοινωθεί και αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων τής ιστοσελίδας τής “Ελληνικό Κτηματολόγιο’” (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Εntrance Page.aspx), ο δασικός χάρτης του Δήμου Γαλατσίου Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου14 του Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182A’), όπως ισχύει.

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ιστοσελίδα “Ελληνικό Κτηματολόγιο’” (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Εntrance Page.aspx), μέσω τής οποίας και μόνο μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά τού περιεχομένου αυτού πλέον έως τις 22-03-2022.

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά στις 5 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και λήγει μετά την τροποποίηση στις  22η Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 11η Απριλίου 2022 ημέρα Δευτέρα.

Επισημαίνεται ότι για τις περιοχές με κυρωμένο δασικό χάρτη αντιρρήσεις δέχεται μόνο το αναμορφωμένο τμήμα του αναρτούμενου δασικού χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις η αιτήματα προδήλων σφαλμάτων.
Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση τού χαρακτήρα ή τής μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί τής αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

Ειδικά, κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος τής περιοχής.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Γενικές πληροφορίες, για το περιεχόμενο τού αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων, παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης, που βρίσκεται στα Γραφεία της Δ/νσης Δασών Αθηνών, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, οδός Μεσογείων 239, 15451 Ν. Ψυχικό τηλ 210-3725791 , δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email): dash_athina@attica.gr τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 07:00 έως 15.00 καθ’ όλη τη διάρκεια τής περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.

Δείτε στο παρακάτω link την αναρτημένη απόφαση:

9ΡΑΧΟΡ1Κ-ΦΕΘ ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

δασικος χαρτης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr