ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ δικαιολογητικών για το πρόγραμμα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης οικονομικά ασθενών Δημοτών και κατοίκων του Δήμου μας

02-12-2013 Ανακοινώσεις

Στα πλαίσια της Κοινωνικής του Πολιτικής ο Δήμος μας εφαρμόζει το πρόγραμμα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης οικονομικά ασθενών Δημοτών και κατοίκων του Δήμου μας,

α.- με τη μορφή διατακτικής, για αγορά ειδών διαβίωσης και

β.- με ένταξη στο κοινωνικό παντοπωλείο για παροχή ειδών διαβίωσης.

 

Κύριο μέλημά μας, είναι η μετά από αξιολόγηση δίκαιη παροχή, έτσι ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι  συνάνθρωποί μας να μπορούν να βοηθηθούν, εφόσον το επιτρέπουν, τόσο τα οικονομικά του Δήμου μας, όσο και οι νέες ρυθμίσεις και οι εγκύκλιοι που επιβάλλει ο νέος Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

Από το έτος 2013 οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια των δικαιούχων καθορίζονται βάσει των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  (125/13 και 232/13) καθώς και το ύψος της ενίσχυσης.

Οι δικαιούχοι εντάσσονται υποχρεωτικά σε ένα από τα δύο προγράμματα. 

 
1) Οικονομικά κριτήρια :  

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (ανάλογα και με τα μέλη της οικογένειας):

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΠΟΣΟ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

1 άτομο

6000€

250,00€

2 άτομα

7500€

300,00€

3 άτομα

9000€

350,00€

4 άτομα

10.500€

400,00€

5 άτομα

13.000€

450,00€

6 άτομα και άνω

15.000€

500,00€
 

 2) Κοινωνικά κριτήρια :

(εξετάζονται παράλληλα με την οικονομική κατάσταση παράγοντες όπως):

·         Οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνες – τρίτεκνες – μονογονεϊκές οικογένειες)

·         Οικογενειακά προβλήματα – Απουσία οικογένειας

·         Απασχόλησης – Ανεργίας

·         Χρόνια προβλήματα υγείας – Αναπηρίας

3) Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξη στο πρόγραμμα :

□ Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας

□ Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Υγείας σε ισχύ(1ης σελίδας)

□ Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης,(και των συνοικούντων)

□ Ατομικό Εκκαθαριστικό Εφορίας Ε1,και Ε9 καθώς και των συνοικούντων μελών 

□ Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ

□ Συμβόλαιο –Μισθωτήριο ενοικίου επικυρωμένο από την εφορία

□ Διαζευκτήριο σε περίπτωση διαζυγίου

□ Πιστοποιητικό αναπηρίας από αρμόδια Υγειονομική επιτροπή ή ΚΕΠΑ σε περίπτωση ΑμεΑ.

□ Κάρτα Ανεργίας σε περίπτωση Ανεργίας

Πληροφορίες για :

δικαιολογητικά και αιτήσεις

στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
Γ. Βάσσου 5 & Αγ. Γλυκερίας 22
Τηλ. 2102143376 – 2102222011

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr