Ανακοίνωση δημοτολογίου για τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015

08-09-2015 Ενημέρωση

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 51 του Συντάγματος και της παρ. 2 του άρθρου 6 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012 ΦΕΚ 57 Α΄) υποχρεωτική.

Συνεπώς, όλοι οι εκλογείς υποχρεούνται την 20η Σεπτεμβρίου 2015 να προσέλθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν για την ανάδειξη των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Από την ανωτέρω Υποχρέωση εξαιρούνται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 117 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012) οι ακόλουθες κατηγορίες εκλογέων :

 

α) Αυτοί που έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό (70) έτος της ηλικίας τους .

β) Όσοι βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό .

γ) Οι εκλογείς που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών, λόγω μη συμπληρώσεως, σε όλη την εφετειακή περιφέρεια, του αριθμού των σαράντα (40), τουλάχιστον, ετεροδημοτών .

δ) Δημόσιοι Υπάλληλοι και Υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα λόγω σοβαρών Υπηρεσιακών αναγκών .

ε) Οι εκλογείς για λόγους υγείας .

 

Τηλ. επικ. 213-2055357, 213-2055319 και 213-2055320

 
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr